Värktablett som kan rädda liv

Publicerad 19 maj 2016
Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank

Anna Martling, överläkare och professor i kirurgi vid Karolinska Institutet.
Anna Martling, överläkare och professor i kirurgi vid Karolinska Institutet.
– Att göra genetiska analyser är kostsamt. Men om behandlingen visar sig fungera har du det billigaste läkemedel du kan tänka dig för att rädda liv. Det säger Anna Martling, forskningsledare för en studie som undersöker om acetylsalicylsyra kan bota cancer.

Anna Martling, överläkare och professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, forskar kring tjock- och ändtarmscancer.
– Vi fokuserar på prognostiska faktorer, nya behandlingar och livskvalitet. Syftet är dels att förhindra att cancer uppkommer, dels att behandla på ett bättre sätt så att fler överlever och det till en bättre livskvalitet.
Forskningen kring tjock- och ändtarmscancer har tagit stora steg under de senaste 20 åren. Idag finns effektiva behandlingar som gör att fler drabbade överlever sin sjukdom.
– Vi har nått väldigt långt när det gäller att förhindra lokala återfall. Den stora utmaningen är fjärrspridning av metastaser i kroppen. För att angripa problemet är det viktigt att kunna hitta tumörer tidigt och förhindra fjärrspridning efter operation. Därför är en stor del av forskningen inom det här fältet inriktad på att hitta nya biomarkörer som kan förutsäga prognos och behandlingssvar.

Unik studie
Anna Martling leder den spännande studien ALASCCA, som handlar om acetylsalicylsyra. Det är den första randomiserade studien inom tjock- och ändtarmscancer där biomarkörer används för att studera värdet av att ge en lågdos acetylsalicylsyra (ASA) till patienter med kolorektalcancer.
– Vi vet från andra typer av studier att acetylsalicylsyra minskar antalet polyper i tarmen. Vi vet också att ASA minskar både insjuknande och återinsjuknande i cancer och att patienter med en viss mutation i tumören är de som har mest nytta av behandlingen. I vår nystartade studie inkluderar vi alla patienter som opereras för tjock- och ändtarmscancer i Sverige och screenar dem för den här mutationen. Därefter lottas patienterna i studien till att antingen få en lågdos ASA eller placebo. Studien är dubbel­blind, vilket innebär att varken vi eller patienterna vet vem som får vad.
Det är en omfattande studie där totalt 4 000 patienter ska screenas för mutationen, varav 800 ska ingå i läkemedelsdelen.
– Patienterna ska stå på den här behandlingen i tre års tid, daglig dos. Det vi är intresserade av vid studiens slut är hur många som under de gångna åren visat sig ha haft en sjukdomsfri överlevnad.

Stor förbättring
Om hypotesen stämmer kommer studien att visa en kraftigt förbättrad överlevnad hos dem som efter operation får en låg dos acetylsalicylsyra om dagen.
– Det är bara cirka 30 procent av alla patienter med denna cancer som har mutationen, vilket innebär att behandlingen inte kommer att gälla för alla, men dock för en tredjedel. Sedan finns det alltid risker med behandlingen, i det här fallet kan ASA öka risken för blödningar bland annat i mag- och tarmkanalen. Men styrkan är att vi här kanske har en markör som visar vilka patienter som kommer att svara positivt på behandling. Då går det att på en mindre grupp hämta ut vinsterna på ett annat sätt än om ASA skulle ges till en massa patienter som inte får någon vinst utan enbart biverkningar.

Billigt
En annan fördel med ASA är att det är ett extremt billigt läkemedel jämfört med andra typer av tilläggsbehandlingar inom cancervården.
– Acetylsalicylsyra är välbeprövat och har funnits i över 100 år. I dagens forskning handlar det inte bara om att utveckla nya mediciner, utan även om att använda befintliga på rätt sätt. Att göra de genetiska analyserna som ingår i vår studie är dyra, men å andra sidan, om behandlingen visar sig stämma, har vi den billigaste livräddande behandling du kan tänka dig. Ett års tablettförbrukning kostar 268 kronor, konstaterar Anna Martling.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)