Två stora fonder och ett litet effektivt kansli

Publicerad 19 maj 2016
Text: Anette Bodinger

Kansliet – en effektiv liten enhet. Marija Pusic, Gun-Britt Einar, Verena Vesic och Mariann Eklund. Foto: Håkan Flank
Kansliet – en effektiv liten enhet. Marija Pusic, Gun-Britt Einar, Verena Vesic och Mariann Eklund. Foto: Håkan Flank
Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond har gemensamt kansli på Radiumhemmet. Kansliet ansvarar för fondernas redovisning, ekonomisk rapportering till styrelser, huvudmän och medlemmar samt administrering av forsknings- och reseanslag, minnesgåvor, donationer och testamenten. Dessutom sköter kansliet administrationen för personal som är anställda inom projekten.

Vi som arbetar på kansliet är:
Gun-Britt Einar, kanslichef
Verena Vesic, ekonomichef
Marija Pusic, administratör
Mariann Eklund, ekonomiassistent
Stöd livsviktig forskning
Bli månadsgivare
Bli månadsgivare på rahfo.se eller ring 020-255 355

Ge en gåva/gratulationsgåva
På rahfo.se kan du enkelt ge en gåva eller gratulationsgåva med ditt betalkort eller sätta in valfritt belopp på plusgiro 90 06 90-9 (CAF) eller 90 08 80-6 (GV)

Ge en minnesgåva
Hedra en avliden med en gåva till cancerforskningen – lika välkommet som en blomma! När du skänker en minnesgåva skickas ett vackert minnesblad till den som är närmast anhörig eller till den begravningsbyrå som ombesörjer begravningen. Du väljer själv motiv och din personliga hälsning som du vill ska stå i minnesbladet.

Testamentera
Genom att skriva ett testamente visar du hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. Ett testamente är en trygghet för dina anhöriga – det gör att de kan känna till och respektera din sista vilja. Då fonderna är skattebefriade kan vi avyttra värdepapper eller fastigheter utan att betala kapitalvinstskatt.

Bli företagsvän
Vid en gåva över 5 000 kronor får ditt företag:
• Diplom
• Exponering av företagsnamnet på rahfo.se
• Banner att använda på er hemsida

Swisha ditt stöd till 123 90 06 909

Radiumhemmets Forskningsfonder
Sveriges två äldsta fonder för cancerforskning, Cancerföreningen i Stockholm (1910) och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond (1928), ingår i Radiumhemmets Forskningsfonder.

Det samlade innehavet av värdepapper uppgår till ca 1,5 miljarder kronor. Snittavkastning de senaste 5 åren har varit 50 mkr per år och delats ut till olika cancerforskningsprojekt. 2015 delade fonderna ut 52 mkr. Fonderna stödjer 159 forskare med ett eller flera pågående forskningsprojekt. Inom dessa projekt arbetar i snitt 59 personer heltid. Uppemot 160 forskare och doktorander fick också möjlighet att under 2015 delta i kurser eller kongresser inom klinisk cancerforskning runt om i världen.

2015 inkom totalt 97 ansökningar till forskningsnämnden om forskningsstöd till klinisk cancerforskning. Av dessa beviljades 60 ansökningar. Finansieringsbehovet var 231,9 mkr, av vilka fonderna kunde bevilja 43,3 mkr.

Låga administrationskostnader
Administrations- och insamlingskostnader vid Radiumhemmets Forskningsfonder 2015.
info_diagram
Information
Radiumhemmets Forskningsfonder
Box 25, 171 11 Solna

Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Tel 08-545 425 50, 020-255 355
www.rahfo.se


Cancerföreningen i Stockholm
Organisationsnummer: 815200-2583
PlusGiro: 90 06 90-9

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Organisationsnummer: 802005-0947
PlusGiro: 90 08 80-6

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)