Tillsammans kan vi rädda fler

Publicerad 19 maj 2016
Foto: Håkan Flank

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Ulf Lagerström, direktör, ordförande  Cancerföreningen i Stockholm.
Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Ulf Lagerström, direktör, ordförande Cancerföreningen i Stockholm.
Cancer är inte en sjukdom utan många. Det finns många varianter och samma cancerform kan se olika ut hos olika människor beroende på genetik, ålder och en rad andra bakgrundsfaktorer. Det är en av anledningarna till att forskningen under senare år allt mer riktat in sig på individualiserad cancerbehandling.
Ett led i det arbetet är att Radiumhemmets forskningsfonder sedan 2014 avsätter fem miljoner kronor årligen för att utveckla forskningen kring PCM, Personalised Cancer Medicine, tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset. Det övergripande målet med detta initiativ är att skapa internationell konkurrenskraft i forskning om individualiserad cancerbehandling. För att klara det krävs samarbete både över klinik- och professionsgränser.
Forskningen har kommit långt, en fantastisk medicinsk utveckling har gjort att överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under de senaste 60 åren. En utveckling som till stor del finansierats av privata medel. Det är med gemensamma krafter vi kan bekämpa cancer.

Tack för dina gåvor!

Cecilia Schelin Seidegård, landshövding, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Ulf Lagerström, direktör, ordförande Cancerföreningen i Stockholm

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)