Presentation

StratCan stöttar banbrytande cancerforskning

Publicerad 19 maj 2016

Martin Bergö professor i molekylär medicin vid Karolinska Institutet (Foto: Gonzalo Irigoyen) och Lauri Aaltonen, gästprofessor vid Karolinska Institutet (Foto: Veikko Somerpuro).
Martin Bergö professor i molekylär medicin vid Karolinska Institutet (Foto: Gonzalo Irigoyen) och Lauri Aaltonen, gästprofessor vid Karolinska Institutet (Foto: Veikko Somerpuro).
Cancerforskningen befinner sig i en omvälvande period och världen runt identifieras nya sätt att diagnostisera och behandla olika cancerformer. I Sverige satsar StratCan på att stötta forskare som vill generera nya, vetenskapliga upptäckter genom tvärdisciplinärt arbete. Martin Bergö och Lauri Aaltonen har nyligen rekryterats till Karolinska Institutet för att bedriva cancerforskning i frontlinjen.

Cancersjukdom utgör en ständigt föränderlig utmaning. Frågeställningarna är oerhört komplexa men de senaste åren har forskningen inom området tagit allt större kliv framåt. Lösningar på gåtan kan finnas inom forskarnas räckhåll, men ännu återstår många olösta problem.
– Cancer behöver undersökas från alla sidor. Vi upptäcker hela tiden nya aspekter som kan utgöra nycklar till effektiv behandling av en viss sorts cancer, så det gäller att hålla sin forskning vass och inte bli för bekväm, säger Martin Bergö professor i molekylär medicin vid Karolinska Institutet.

Utvecklade musmodeller
Under sin post-doc period i USA nådde Martin Bergö stora framgångar, inte minst genom att utveckla ett stort antal musmodeller för olika sjukdomar, inklusive cancer.
– Vi genererade ett program med nya modeller och ett nytt sätt att testa och validera frågeställningar. Exempelvis utvecklade vi möjligheter att ta bort gener för olika proteiner i cancerceller i levande möss, för att på så sätt utvärdera deras betydelse för cancerutveckling och behandling.
Tillsammans med sin forskargrupp inriktar Bergö sin forskning på, bland annat, malignt melanom och vilken roll antioxidanter spelar för cancerutveckling.
– Vår forskning kring malignt melanom har som målsättning att identifiera molekylära förändringar som sker då en frisk cell omvandlas till en cancercell och så småningom till en metastaserande malign cell och att hitta nya sätt att attackera sjukdomen. Vi har glädjande nog fått stora anslag till det här arbetet, bland annat från StratCan, säger han.

Vill reglera fria radikaler
Bergös forskargrupp kunde som de första i världen påvisa att antioxidanter i kosten skyddar cancerceller, precis som friska celler, från fria radikaler. Antioxidanter kan således skydda friska celler och friska personer från framtida cancer, men så fort man har en cancercell i kroppen riskerar man att med antioxidanter skydda även dem. Gruppen har visat att antioxidanter som E-vitamin och betakaroten kan få cancerceller att växa och sprida sig – metastasera – fortare i kroppen. Resultaten, som varit mycket kontroversiella, har nu bekräftats av flera andra forskargrupper runt om i världen och Bergö applicerar nu denna kunskap på malignt melanom.
– Med StratCans anslag satsar vi på fortsatt undersökning av tumörernas svagheter i regleringen av fria radikaler med syftet att attackera de sjuka cellerna.

Tumörer uppstår på olika sätt
En annan forskare som beviljats anslag från StratCan är professor Lauri Aaltonen. Hans forskningsprojekt är inriktat på myom, godartade tumörer i livmoderns muskelvävnad. Genom att studera arvsmassan hos myomcellerna har Aaltonen kunnat identifiera specifika mutationer i genen MED12. Mutationer i denna gen återfinns även vid cancer och tumörer i andra organ. Då de första resultaten om detta publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science år 2011 rönte de stor uppmärksamhet.
– Vi har studerat denna tumörtyp sedan dess och det har visat sig att myom uppstår på tre biologiskt olika sätt. Detta förhållande är av stor vikt för utvecklingen av framtida behandlingsmetoder och för att kunna förutsäga patient­respons. Myom är godartade och relativt okomplicerade tumörer, men kan användas som en viktig modell även för annan cancer, säger Aaltonen.

Vilka gener har relevans?
Tillsammans med en annan forskargrupp vid Karolinska Institutet, som leds av professor Jussi Taipale, forskar Aaltonen även om kolorektal cancer. Syftet är att förstå vilka mutationer som är relevanta för denna cancertyp och hur de uppkommer.
– Det saknas hittills en djupare förståelse för exempelvis vilken roll icke-kodande DNA spelar. Sam­arbetet med Taipales forskargrupp spelar här en viktig roll genom tillgång till effektiva och avancerade analysmetoder.
Lauri Aaltonen är överlag mycket nöjd med det stöd och det mottagande han fått sedan han påbörjade sin gästprofessur vid Karolinska Institutet.
– Såväl infrastruktur, nätverk och forskningsmöjligheter är mycket bra här och jag ser fram emot vårt fortsatta arbete, avslutar han.

StratCan, Karolinska Institutet
Det strategiska forskningsprogrammet inom cancer (StratCan, www.ki.se/en/stratcan) kombinerar cancerbiologi med klinisk onkologi genom att samla forskare från olika discipliner. Det övergripande målet är att generera nya vetenskapliga upptäckter som snabbt kan övergå i klinisk användning. Stöd för programmet kommer från regeringen genom de så kallade strategiska initiativen.

StratCan, Karolinska Institutet
171 77 Stockholm
Tel: 08-524 800 00
E-post: info@ki.se
www.ki.se

www.ki.se

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)