Stödsamtal och information hos Cancerrådgivningen

Publicerad 19 maj 2016
Text: Anette Bodinger

Helena Cramér, onkologisjuksköterska på Cancerrådgivningen. Foto: Håkan Flank
Helena Cramér, onkologisjuksköterska på Cancerrådgivningen. Foto: Håkan Flank
Stödsamtal och information för dig som berörs av cancer. Du är välkommen som patient, närstående eller om du bara har funderingar.

På Cancerrådgivningen får du prata med specialistsjuksköterskor som har bred kunskap och lång erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer i samband med cancer. Alla har utbildning i samtalsstöd. Du som ringer eller skriver kan vara anonym.
För personligt besök och information finns cancerrådgivningen i Radiumhemmets entré, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Där träffas onkologisjuksköterskan Helena Cramér, anställd av fonderna. Öppettider vardagar mellan klockan 8.30 – 16.00, stängt för lunch.
Cancerrådgivningen drivs inom Regionalt cancercentrum (RCC) med Radiumhemmets Forskningsfonder som delfinansiär.

Kontakt
Telefon: 08-123 138 00
E-post: cancerradgivningen@sll.se
Prostatacancer – Råd, rön, möjligheter
Prostatacancer är mannens vanligast förekommande cancerform. Den upptäcks varje år hos 9 000 män i vårt land och utgör en tredjedel av all cancer hos män.
Idag lever ca 88 000 svenska män som har fått en prostatacancerdiagnos.
Den populära broschyren om prostatacancer handlar om prostatacancerns uppkomst, diagnos och förlopp och behandlingsalternativ. Broschyren vänder sig till patienter, anhöriga och vårdpersonal.
En uppdaterad version kommer att tryckas under sommaren och kan framöver beställas på vår hemsida www.rahfo.se eller tel 020-255 355.
De tio vanligaste cancersjukdomarna 2014

Prostatacancer 10985
Bröstcancer 9791
Hudcancer exkl. malignt melanom 6907
Tjocktarmscancer 4306
Lungcancer inkl. cancer i bronker 4063
Malignt melanom i huden 3752
Urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar 2967
Maligna lymfom 2558
Ändtarmscancer 1991
Hjärntumörer och cancer i övriga nervsystemet 1457

Att testamentera kan rädda liv
info_testamente_FramsidaGenom att testamentera kontanter, aktier eller din fastighet hjälper du Radiumhemmets Forskningsfonder att rädda liv.
Minst var tredje person kommer att få en cancer­diagnos under sin livstid. Drygt 65% av dem som får en cancerdiagnos lever tio år eller längre. En gåva via ett testamente gör att vi kan bota ännu fler.
Beställ gärna vår testamentsbroschyr kostnadsfritt på vår hemsida www.rahfo.se eller ring 08-545 425 50.
Styrelser och forskningsnämnder
Cancerföreningen i Stockholm
Ulf Lagerström, direktör, ordförande

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Cecilia Schelin Seidegård, landshövding, ordförande


Forskningsfondernas vetenskapliga nämnder utvärderar och prioriterar forskningsansökningar samt förbereder styrelsens behandling av anslagsärenden. Nämnderna består av totalt tolv professorer från Sveriges främsta medicinska lärosäten och fungerar som kvalitetsgaranti för forskningsprojekt som stöds av Radiumhemmets Forskningsfonder.

Ordförande i forskningsnämnderna:
Professor V. Peter Collins, University of Cambridge

Vetenskaplig sekreterare:
Docent Anders Ullén, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)