Presentation

Samarbeten för effektiv forskning

Publicerad 19 maj 2016

David Alsadius, onkolog och medicinsk rådgivare i Skandinavien för Eli Lilly. Foto: Johan Marklund
David Alsadius, onkolog och medicinsk rådgivare i Skandinavien för Eli Lilly. Foto: Johan Marklund
Eli Lilly vill möta framtidens vårdbehov och skapa bättre livsvillkor för människor med cancer. Företaget undersöker olika sätt att effektivisera sin forskning och ser utökade samverkansprojekt mellan såväl olika företag som akademi och klinik som en viktig väg framåt.

En av Eli Lillys viktigaste målsättningar är att skapa en bred portfölj genom att utveckla nya, innovativa läkemedel inom en mängd olika områden. I nuläget fokuserar företaget på att forska inom tumörcellssignalering, tumörmikromiljö och angiogenes, och immunonkologi.
– Vi har en bred pipeline med molekyler inom alla dessa områden och flera av våra läkemedel befinner sig i både fas 2- och fas 3-studier. De senaste två åren har vi fått fyra godkända indikationer, vilket är väldigt positivt, berättar David Alsadius, onkolog och medicinsk rådgivare i Skandinavien för Eli Lilly.

Efterlyser utökade samarbeten
Han understryker att det är angeläget att utforska molekyler i sig men även kombinationer och sekvenser av dessa för att veta hur och när de bör användas. Utökade samarbeten mellan både klinik, industri och akademi är därför av yttersta vikt för att forskningsproceduren skall bli så strömlinjeformad som möjligt, så att resultaten snabbare kommer patienterna till gagn.
– Vi har samarbeten med olika aktörer i flertalet projekt i varierande faser och vi finner det centralt att Sverige även fortsättningsvis är ett attraktivt land för klinisk forskning. Vi ser också vikten av att implementera bättre digitala lösningar och tidigt inhämtande av s.k. ”real world data”. Detta förutsätter fler initiativ från politiskt håll för att forskningen ska kunna nå sin fulla potential.

Incremental innovation framgångsrikt
Eli Lillys forskning inom i synnerhet lungonkologi har varit mycket framgångsrik och nu applicerar företaget lärdomar därifrån under utvecklingen av nya läkemedel.
– Våra erfarenheter har visat värdet av så kallad ”incremental innovation”. Att hela tiden ta små steg framåt leder i förlängningen till större landvinningar och utifrån dessa kan vi identifiera de skeden då vi lämpligast implementerar olika behandlingar. Enligt den devisen hittar och vidareutvecklar vi de behandlingarna som fungerar bäst för patienterna, avslutar David Alsadius.

Eli Lilly Sweden
Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Huvud­kontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.

Eli Lilly Sweden AB
Gustav III:s boulevard 42
169 73 Solna
Tel. vxl: 08-737 88 00
E-post: info_sweden@lilly.com
www.lilly.se

www.lilly.se

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)