Presentation

Prostatype Test System snart i klinisk användning

Publicerad 19 maj 2016

Jan Erik Collin, vd och Zhuochun Peng, vetenskaplig rådgivare vid Chundsell Medicals AB. Foto: Gonzalo Irigoyen
Jan Erik Collin, vd och Zhuochun Peng, vetenskaplig rådgivare vid Chundsell Medicals AB. Foto: Gonzalo Irigoyen
Chundsell Medicals AB står nu redo att presentera en färdig produkt, ett nytt prognostiskt verktyg för prostatacancer som ger bättre beslutsunderlag för om en patient kan vänta med behandling eller inte.

Chundsell Medicals verksamhet bygger på ett direkt resultat av cancerläkarens Chunde Lis forskning vid Karolinska Institutet: en metod för att fastställa om en upptäckt prostatacancer kräver behandling, eller om den kan monitoreras med uppföljande kontroller. Den akademiska forskningen har löpt parallellt med kommersialiseringen av metoden och resulterade i höstas i en doktorsavhandling av Zhuo­chun Peng, vetenskaplig rådgivare vid Chundsell Medicals AB.
Det nya testsystemet bygger på en analys av tre specifika stamcellsgener från cancertumören.
– Forskningresultaten har visat att det genom mätning av genernas uttrycksnivå går att klassificera tumörerna, optimera behandling och ge en prognos för patientens möjliga överlevnad. I vår metod kombineras genernas uttrycksnivåer med sedan länge använda diagnostiska parametrar så som patientens ålder, PSA-värde, Gleason Score och tumörstatus, förklarar Zhuochun Peng.

Större säkerhet
Provet, en biopsi av prostatakörteln, analyseras och testresultatet jämförs med hjälp av en mjukvara med en databas som innehåller klinisk uppföljningsdata från i dagsläget 600 autentiska patientfall med prostatacancer. Databasen väljer ut de tre patienter som resultatmässigt är mest lika den undersökta patienten i fråga och visar deras behandlingsprogram och totala överlevnad. Informationen gör att läkare med större säkerhet kan identifiera vilka patienter som måste opereras och/eller strålbehandlas, och vilka som klarar sig med en mindre tuff behandling.
Systemet och metoden är CE-godkända, det som återstår innan verktyget tas i kliniskt bruk är ett antal externa kliniska studier.
– Den första planeras att sättas upp vid Radiumhemmet och fler andra är på gång. Om allt går enligt plan kan vårt test komma patienter till godo inom relativt kort framtid. Det innebär att ett större antal av alla prostatacancerpatienter kommer att få mera optimerad och individanpassad behandling, fastslår Chunde Li.

Chundsell Medicals
Chundsell Medicals AB har utvecklat och CE-godkänt Prostatype Test System. Bolaget är ett spin-off-företag från CCK och stöds av affärsinkubatorn STING. Mjukvaran CPMA innehåller en algoritm som gör det möjligt att jämföra en ny patients värden med historiska avidentifierade värden i databasen.

Chundsell Medicals AB

Isafjordsgatan 39B

164 40 Kista
Tel: 08-20 81 88
www.chundsell.com

www.chundsell.com

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)