Presentation

Lanserar nya cancerdödande mekanismer

Publicerad 19 maj 2016

Michael Grövdal, specialist inom hematologi och medicinsk rådgivare vid Amgen.
Michael Grövdal, specialist inom hematologi och medicinsk rådgivare vid Amgen.
Bioteknikföretaget Amgen satsar starkt på att utöka sin portfölj inom onkologi och hematologi. Under det senaste året har tre nya läkemedel med nya verkningsmekanismer lanserats.

Amgen grundades 1980 och blev föregångare i utvecklingen av nya och innovativa biologiska läkemedel baserade på rekombinant DNA-teknik och molekylärbiologi. Idag är Amgen det ledande bioteknikteknikföretaget i världen med fokus på patienter med stora medicinska behov såsom onkologi, hematologi, nefrologi, kardiovaskulära sjukdomar samt osteoporos.
– Vi expanderar nu snabbt inom onkologi och malign hematologi. Under 2015 lanserade Amgen hela tre ny läkemedel inom dessa terapiområden, säger Michael Grövdal, specialist inom hematologi och medicinsk rådgivare vid Amgen.

Läkemedel inom immunonkologi
Två av läkemedlen som lanserades 2015 verkar genom att aktivera kroppens immunförsvar mot cancercellerna och har verkningsmekanismer som skiljer sig från immunonkologiska läkemedel från andra företag.
– Det första är ett genetiskt modifierat herpes simplex-virus som injiceras direkt i tumören och där orsakar lokal tumörlys. De lyserade tumörcellerna orsakar i sin tur aktivering av immunförsvaret systemiskt vilket gör att man också får effekt på cancermetastaser som inte injicerats. Preparatet är det första godkända onkolytiska viruset på marknaden och är en helt ny mekanism för cancerbehandling. Indikationen är metastaserat malignt melanom.
– Det andra unika läkemedlet är en bispecifik antikropp för behandling av vuxna patienter som fått återfall i akut lymfatisk leukemi eller som inte svarar på sin första behandling. Detta är också ett läkemedel med en helt ny verkningsmekanism som aktiverar immunsystemet mot cancern, berättar Michael Grövdal.

Kraftfull behandling
Det tredje nya läkemedlet som Amgen lanserade 2015 är en proteasomhämmare för behandling av myelom, en elakartad cancer i benmärgen. Just nu är indikationen behandling av patienter som fått återfall av sin sjukdom och då i kombination med andra läkemedel. Läkemedlet framkallar celldöd genom att blockera proteasomer som spelar en viktig roll i cellens funktion och tillväxt.

Amgen
Amgen har under sina drygt 35 år säkrat en plats som det ledande bioteknikföretaget med mer än 15 000 medarbetare runt om i världen. Amgens svenska kontor i Frösundavik har runt 120 anställda varav cirka ett 50-tal arbetar med klinisk forskning och utveckling. Kontoret leder också Amgens verksamheter i övriga Norden och Baltikum.

Amgen AB
Box 706, 169 27 Solna
Besöksadress: Gustav III:s boulevard 54
Tel: 08-695 11 00
info-se@amgen.com
www.amgen.se

www.amgen.se

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)