Läkemedelsutveckling mot cancer

Publicerad 19 maj 2016
Text: Anete Bodinger, Foto: Håkan Flank

Stig Linder, professor i cancerfarmakologi vid Karolinska Institutet och professor i farmakologi vid Linköpings universitet.
Stig Linder, professor i cancerfarmakologi vid Karolinska Institutet och professor i farmakologi vid Linköpings universitet.
Stig Linder är professor i cancerfarmakologi vid Karolinska Institutet och professor i farmakologi vid Linköpings universitet, vars forskargrupp för några år sedan lyckades identifiera en substans som visat sig vara mycket effektiv mot tumörer i olika experimentella system.

Hur har arbetet med ert fynd fortskridit?
– Det har gått mycket bra. Vi har kommit mycket längre när det gäller vår förståelse för hur vår substans verkar och hur den dödar tumörceller. Vi vet till vilket protein i cellen som vår substans binder och vi har kunnat visa att celler som är motståndskraftiga mot andra läkemedel är känsliga för vår substans.

Vilken typ av cancer är läkemedelskandidaten riktad mot?
– Vår huvudindikation är multipelt myelom, men vi studerar även akut lymfatisk leukemi, Ewings sarkom och ett par andra sjukdomar. En fördel med vår läkemedelskandidat är att den inte framkallar DNA-skador. Detta gör den speciellt lämplig för behandling av cancer hos barn.

Var står ni idag?
– Vi har inlett ett samarbete med ett litet svenskt företag (Vivolux) som finansierar kliniska prövningar vid Memorial Sloan Kettering i New York och Dana Farber Cancer Institute i Boston. Indikationen är multipelt myelom. Här används substansen VLX1570 som är en vidareutveckling av vår ursprungliga substans. Vi arbetar även med att utveckla nya läkemedel med samma verkningsmekanism och har kommit ganska långt med detta.

När kan er upptäckt komma patienter till godo i form av ett nytt cancerläkemedel?
– Det beror ju på om den nuvarande prövningen kommer att ge positiva resultat eller inte. Om den gör det så hoppas vi kunna starta samarbete med ett stort läkemedelsbolag och utveckla vår substans till ett registrerat läkemedel inom (förhoppningsvis) fem år. Om den pågående prövningen inte ger ett positivt resultat kommer det att ta längre tid att komma framåt, men vi hoppas att slutligen kunna bidra till utvecklingen av läkemedel som kommer patienter till godo.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)