Presentation

Krävs samarbete för att bekämpa cancer

Publicerad 19 maj 2016

Kristina Sandström, medicinsk chef för Janssen i Norden.
Kristina Sandström, medicinsk chef för Janssen i Norden.
– Vi storsatsar inom onkologi eftersom vi ser stora medicinska behov av nya, innovativa produkter. Ett av de stora områdena är hematologiska cancrar men vi har även mycket forskning inom solida tumörer, säger Kristina Sandström, medicinsk chef för Janssen i Norden.

Forskning och utveckling inom Janssen handlar till stor del om arbete med cancerforskningens nya teknologier i syfte att hitta målsökande molekyler som på olika sätt attackerar tumörer.
– Det långsiktiga målet är att försöka hitta behandlingar som kan stänga av tumörers framfart och bota cancer. Det scenariot ligger än så länge en bit bort i tiden, på kortare sikt är målet att förvandla en sjukdom som tidigare haft dödlig utgång till ett kroniskt tillstånd, säger Kristina Sandström.
Verksamheten omfattar både egen forskning och externa samarbeten.
– Vår egen forskning motsvarar 30 procent av de innovationer vi sedan går vidare med, 70 procent kommer från samarbeten med externa forskargrupper.

Immunterapi
Ett typexempel på samarbete är det avtal som i höstas skrevs med biotechbolaget Alligator i Lund. Genom avtalet får Janssen globala rättigheter att vidareutveckla och kommersialisera en läkemedelskandidat inom området immunonkologi.
– Immunsystemet kan känna igen och oskadliggöra tumörceller och skydda kroppen mot utveckling av cancer. Men tumörer utvecklar ofta försvarsmekanismer som gör att de immunceller som finns i växande tumörer hämmas, och därmed inte kan bekämpa tumörcellerna. Tack vare immunterapi är det möjligt att aktivera immuncellerna så att de återfår förmågan att oskadliggöra tumören, förklarar Kristina Sandström som ser stora framtidsmöjligheter för immunonkologiska läkemedel.
– Immunterapi utvecklas oftast för en särskild cancerform för att det är där behovet finns eller för att man ser möjligheterna. Men i nästa steg kan kunskapen breddas så att behandlingen kommer många olika cancerformer till godo. Riktigt vad samarbetet med Alligator kan leda till kan vi bara ha en aning om idag, men det kan bli stort, om bara den här molekylen håller vad den lovar.

Krävs samarbete
Att hitta nya spännande läkemedelskandidater som kan leda till nya behandlingar är en sak. Att ta fram ett färdigt läkemedel som kan användas inom sjukvården en annan.
– För att klara detta krävs ett nära samarbete mellan akademi, industri och sjukvård. De stora läkemedelsföretagen kan bara ha en begränsad mängd egen forskning. För att komma vidare och hitta de riktigt stora upptäckterna måste det till samarbete med olika parter.
Kristina Sandström påpekar att det är ett ömsesidigt beroende.
– Akademin å sin sida behöver draghjälp av stora företag för att få muskler till att kunna kommersialisera en bra idé. Tyvärr råder fortfararande en viss beröringsskräck mellan akademi, vård och industri. Det är något som jag anser vi behöver komma bort från. Cancerbekämpning är inget som sker enskilt, det måste till samarbete för att lyckas med uppgiften. En bra idé kan leda till en bra produkt, men om samarbetet, inte minst med sjukvården saknas, kan inte produkten finna sin plats i vårdkedjan och i slutändan nå patienterna.
Att sia om framtiden är inte lätt men om tio år hoppas Kristina Sandström att Janssen har stärkt sin life science-forskning i Sverige och Norden.
– Då hoppas jag också på att samarbete mellan industri, akademi och vård är en självklarhet. Vi är tre parter som alla strävar mot samma mål. Här kan summan av delarna bli betydligt mer än tre, eftersom ett nära samarbete leder till att nya innovationer snabbare kommer till nytta för cancerpatienter världen över.

Janssen-Cilag
Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen inom av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av världens tio största läkemedelsföretag med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom fem terapeutiska områden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar samt kardiovaskulära och metabola sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 250 anställda.

Janssen-Cilag AB
Kolonnvägen 45
170 67 Solna
Tel: 08-626 50 00
www.janssen.se

www.janssen.se

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)