Presentation

Immunterapi – viktigt bidrag till behandlingsarsenalen

Publicerad 19 maj 2016

Peter Klint och Ulrika Brunell-Abrahamsson, medicinska råd­givare vid Bristol-Myers Squibb.
Peter Klint och Ulrika Brunell-Abrahamsson, medicinska råd­givare vid Bristol-Myers Squibb.
– Immunterapi är ett genombrott i cancerbehandlingens utveckling. Det är ingen mirakelmedicin som hjälper alla, men ett viktigt bidrag till behandlingsarsenalen som kan hjälpa många, säger Ulrika Brunell-Abrahamsson, medicinsk rådgivare vid Bristol-Myers Squibb.

Immunterapi har funnits länge, det som är nytt är att behandlingsprincipen nu används för att angripa tumörsjukdom. Bristol-Myers Squibb såg tidigt immunterapins potential för cancerbehandling. Det första immunonkologiska läkemedlet kom 2011 och var riktat mot malignt melanom. Sedan dess har det hänt en hel del. Idag har bolaget immunterapeutiska läkemedel även mot njurcellscancer och lungcancer.
– När man jämfört med dagens standardbehandlingar, i form av till exempel kemoterapi, verkar de immunonkologiska läkemedlen på ett annat sätt. Immunterapi har även en annan biverkningsprofil än andra cancerbehandlingar. Patienterna mår bättre under behandlingstiden vilket kan göra det lättare att stå kvar på terapin och leva ett bra liv under tiden, säger Peter Klint, medicinsk rådgivare vid Bristol-Myers Squibb.

Vill hjälpa fler
Precis som med många andra läkemedel är det inte alla patienter som svarar på behandling. Arbetet med att kunna hjälpa fler fortsätter med oförminskad kraft.
– Det pågår flera studier som bland annat handlar om hur olika preparat kan kombineras i syfte att få ännu bättre effekt. Många företag är även i full gång med registreringsgrundande studier för ett flertal olika sjukdomar. Förhoppningen är att i framtiden kunna erbjuda immunterapi för fler cancerdiagnoser, säger Peter Klint.
Ulrika Brunell Abrahamsson, som har arbetat på Bristol-Myers Squibb i elva år, kan se tillbaka på en fantastisk utveckling.
– För bara några år sedan kände ingen till den här typen av cancerbehandling. Idag finns immunterapeutiska läkemedel för tre helt olika cancersjukdomar och fler är på gång. Att se hur vårt arbete kommer patienterna till gagn gör det lätt att gå till jobbet. Viktigt är också att vårdinfrastrukturen hänger med i utvecklingen och kan ta hand om de framsteg som görs så att fler människor framgångsrikt kan behandlas för sin sjukdom.

Bristol-Myers Squibb
I över 50 år har BMS fokuserat på att upptäcka och utveckla läkemedel för att bekämpa cancer och förbättra livet för patienterna. BMS har det största immunonkologiska programmet i världen och tidningen Science utsåg 2013 immunterapi till det största vetenskapliga genombrottet inom all forskning.

Bristol-Myers Squibb AB
Hemvärnsgatan 9
171 54 Solna
Tel: 08-704 71 00
E-post: infosverige@bms.com
www.bms.se

www.bms.se

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)