Hormonblockering ska hindra cancerutveckling

Publicerad 19 maj 2016
Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank

Kristina Gemzell Danielsson, överläkare och professor vid Karolinska Institutet.
Kristina Gemzell Danielsson, överläkare och professor vid Karolinska Institutet.
– Det är mötet med patienterna som driver mig i min forskning. Att kunna hjälpa kvinnor med att leva ett friskt liv och bidra till att de kan få de barn de vill ha, säger Kristina Gemzell Danielsson, överläkare och professor vid Karolinska Institutet.

Kristina Gemzell Danielsson har länge ägnat sig åt forskning om reproduktion och infertilitet. Den har med tiden lett fram till ett annat forskningsspår som handlar om vilken betydelse progesteronreceptormodulerare, som blockerar effekten av bland annat gulkroppshormon, har för utvecklingen av bröstcancer.
– I grunden handlar även detta projekt om reproduktion. Vi vet idag att könshormonet progesteron är inblandat i utvecklingen av bröstcancer. Vi vet också att bärare av specifika mutationer som BRCA-1 och -2 har en kraftigt ökad risk för att drabbas av bröstcancer redan under sin fertila period.
Idag botas de flesta kvinnor som drabbas av bröstcancer, men den ärftligt betingade sjukdomen är ofta av den aggressivare sorten. Därför genomgår många kvinnor som har den ärftliga bröstcancergenen en mastektomi, då brösten opereras bort, i förebyggande syfte.
– Vi ska studera effekten av ett läkemedel, mifepriston, som blockerar effekten av progesteron i bröstet och som enligt våra tidigare forskningsresultat skulle kunna skydda mot utveckling av bröstcancer.

Slippa operation
Kvinnor som har den så kallade BRCA-genen löper även ökad risk att utveckla äggstockscancer som är den dödligaste av alla cancersjukdomar som drabbar kvinnor.
– Vi vill undersöka om vi kan använda antiprogesteron, alltså blockera progesteronreceptorn, för att på så vis hindra cancerutvecklingen. Den enda preventiva behandling vi idag kan erbjuda dessa kvinnor är att operera bort bröst och äggstockar, en väldigt stympande behandling som påverkar fertiliteten.
I förlängningen skulle blockering av progesteroneffekten även kunna användas som preventivmedel. Antiprogesteron förhindrar nämligen ägglossning.
– Kanske skulle vi på sikt kunna utveckla en preventivmetod som även skyddar mot äggstocks- och bröstcancer. I ett första steg handlar det dock om att utveckla ett nytt läkemedel som gör att vi kan skjuta upp cancerutvecklingen, och därmed även operationerna, för kvinnor med BRCA-mutation. I det långa loppet är målet att kvinnor ska slippa genomgå operationer i förebyggande syfte.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)