Forskar om malignt melanom

Publicerad 19 maj 2016
Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank

Johan Hansson överläkare på Radiumhemmet och professor vid Karolinska Institutet i Solna.
Johan Hansson överläkare på Radiumhemmet och professor vid Karolinska Institutet i Solna.
Hallå där, Johan Hansson överläkare på Radiumhemmet och professor vid Karolinska Institutet i Solna som forskar om malignt melanom.

Hur vanligt är malignt melanom?
– 2014 hade vi drygt 3 700 nya fall av invasivt melanom i Sverige. Sjukdomen är lika vanlig hos män och kvinnor och är en av de cancerformer som ökar allra snabbast. Ökningstakten är sex procent per år vilket gör att malignt melanom blir en allt vanligare sjukdom.

Vilka är de största riskfaktorerna?
– Den i särklass största riskfaktorn är ultraviolett strålning från solen. Sedan bidrar även solarier och andra artificiella UV-källor till insjuknande. Det finns även andra individbaserade risker som t.ex. solkänslig hud, rödhårighet, blå ögon och rikligt med födelsemärken. Även ärftliga komponenter kan påverka risken att utveckla hudcancer

Vilka är symtomen?
– Symtom på hudcancer är en fläck i huden som antingen tillkommer eller ändrar utseende, växer och blir oregelbunden i färg och form. Ibland kan det komma andra symtom i form av att fläcken kliar och är irriterad.

Vilka behandlingar finns?
– Den viktigaste behandlingen är kirurgi, största delen av alla melanompatienter blir botade genom att tumören tas bort i tid, innan det har blivit någon spridning. Vid mer avancerad sjukdom som spridit sig till lymfkörtlarna är det också kirurgi som gäller. För de patienter som har ytterligare spridning har det tidigare inte funnits några effektiva behandlingar. Idag har vi helt nya möjligheter att hjälpa dessa patienter. Vi har dels s.k. målsökande behandlingar, dels nya immunbaserade terapier, s.k. checkpoint-hämmare. Dessa behandlingar används på patienter där sjukdomen inte går att avlägsna kirurgiskt och som därför behöver en behandling som verkar i hela kroppen för att bli av med cancern.

Vad kan man göra i förebyggande syfte?
– Skydda sig mot solen och undvika solarium. Viktigt är också att ha koll på sin hud. Om man märker en förändring eller hittar en fläck som skiljer sig från de andra kan det vara idé att få den undersökt.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)