Presentation

Fokus på svårbehandlade patienter

Publicerad 19 maj 2016

Eva Dahl, medicinsk chef och Maria Holmqvist Tångefjord, medicinskt ansvarig för onkologi. Foto: Solna Fotostudio
Eva Dahl, medicinsk chef och Maria Holmqvist Tångefjord, medicinskt ansvarig för onkologi. Foto: Solna Fotostudio
Ett ungt biopharmaföretag med lång erfarenhet. Så vill medicinska chefen Eva Dahl karakterisera AbbVie som satsar fokuserat men brett på forskning. Målet är att vara ett av de fem främsta företagen inom onkologi/hematologi 2025.

– Vi bildades efter delningen av Abbott för lite drygt tre år sedan, där AbbVie tog med sig pipeline inom bland annat onkologi, immunologi och antiinfektion och där flera lovande behandlingar nu ligger framme i fas III, förklarar Eva Dahl.
AbbVies forskning inom onkologi/hematologi är inriktad på att upptäcka och utveckla målstyrda behandlingar. Företaget satsar både inom hematologiska maligniteter och solida tumörer.
– Vi arbetar i första hand nu med kronisk lymfatisk leukemi, men utvecklar också behandlingar för olika former av lymfom och andra hemotologiska maligniteter, till exempel akut myeloisk leukemi och multipelt myelom. Inom solida tumörer handlar det framför allt om bröstcancer, lungcancer och glioblastom, en form av hjärntumör. Sammantaget studeras mer än 20 olika typer av cancer just nu i kliniska prövningar, varav flera i Sverige, berättar Eva Dahl.

Första läkemedlet i sitt slag
– Det som ligger först framför oss är ett nytt läkemedel för de mest svårbehandlade patienterna med kronisk lymfatisk leukemi. Om allt går som vi hoppas så ska vi kunna få ett godkännande i EU runt årsskiftet för den här nya behandlingen, som redan är godkänd och ute på marknaden i USA, berättar Eva Dahl.
– Det är det första läkemedlet av det här slaget och verkar genom att hämma BCL-2, ett antiapoptotiskt protein. Genom att hämma den antiapoptotiska funktionen initieras cancercelldöd, tillägger Maria Holmqvist Tångefjord, medicinskt ansvarig för onkologi.

Tydligt patientperspektiv
– Övrigt i pipelinen är också en PARP-hämmare, en substans som vi testar på ärftlig bröstcancer och trippelnegativ bröstcancer, en svårbehandlad undergrupp, samt på lungcancer och ett antal andra tumörformer berättar Maria vidare.
– Vi är måna om att ha ett tydligt patientperspektiv framför oss. Inom onkologin så är det de mest svårbehandlade patienterna som vi ska försöka hjälpa med våra nya läkemedel och där finns det ett behov av nya behandlingar, avslutar Eva Dahl.

AbbVie
AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla behandlingar mot livshotande och kroniska sjukdomar där det finns stora behov av nya läkemedel. Två viktiga fokusområden är immunologi och onkologi.
Produktportföljen är bred med många marknadsledande mediciner. AbbVie är representerade i 170 länder och har 28 000 medarbetare. I Sverige har företaget cirka 140 medarbetare. Huvudkontoret finns i Solna.

AbbVie AB
Box 1523, 171 29 Solna
Besöksadress: Hemvärnsgatan 9
Tel: 08-684 44 600
info@abbvie.se
www.abbvie.se

www.abbvie.se

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)