Presentation

Diagnos före symptom hos Vegatus

Publicerad 19 maj 2016
Jörgen Boëthius, styrelseordförande och initiativtagare till Vegatus. Foto: Gonzalo Irigoyen
Jörgen Boëthius, styrelseordförande och initiativtagare till Vegatus. Foto: Gonzalo Irigoyen

Vegatus läkarmottagning erbjuder företagshälsovård och hälsoundersökningar för privatpersoner. Nu står mottagningen i begrepp att, som första aktör i Sverige, erbjuda hälsokontroller som även inkluderar en analys av kromosomernas telomerer.

Liksom exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar kan cancer i många fall upptäckas innan den ger symptom, så länge man vet vad man letar efter och har kunskap nog att genomföra en relevant analys. Utifrån den här bakgrunden arbetar läkarmottagningen Vegatus med så kallad screening, där friska personer utan symptom undersöks med bland annat helkroppsmagnetkamera för att hitta tidiga tecken på sjukdom.
– Vi erbjuder en systematisk genomgång av kroppens olika organ med särskild inriktning mot cancer, diabetes 2 och hjärt-kärlsjukdomar. Ju tidigare dessa sjukdomar kan identifieras desto bättre behandlingsresultat får man, konstaterar Jörgen Boëthius, styrelseordförande och initiativtagare till Vegatus.

Analyserar telomerer
Företaget siktar på att ligga i diagnostikens framkant och arbetar efter devisen diagnos före symptom. Därför satsar Vegatus på de senaste teknikerna, som i framtiden kan komma att ha stor inverkan på våra vanligaste folkhälsosjukdomar.
– Nu i slutet på maj kommer vi att börja granska även så kallade telomerer hos patienterna. Det är en metod som har sin grund i dr Elizabeth Blackburns nobelprisvinnande forskning och dess hela potential är ännu svåröverskådlig. I nuläget kan man analysera telomerernas längd och få indikatorer kring patientens hälsotillstånd, inklusive förväntad livslängd, och denna information kan man sedan ta avstamp från för att exempelvis utforma behandlingsplaner.

Indikatorer för cancer
Telomererna kan hänga ihop med flera andra faktorer i kroppen, t.ex. tillväxthormonet IGF och nivåerna av D-vitamin, och kommer sannolikt även att kunna vara indikatorer för olika cancertillstånd.
– Att få sin hälsa konkretiserad genom faktiska värden innebär för många något omvälvande – plötsligt får man belägg på att en förändrad livsstil leder till reella förändringar, inklusive reducerad risk för cancer, diabetes och andra sjukdomar, samt sannolikt en längre livstid. Det är en oerhört intressant utveckling som vi är glada över att få introducera i svensk hälso­vård, avslutar Jörgen.

Vegatus
Vegatus erbjuder företagshälsovård och hälsoundersökningar för privatpersoner. De första patienterna togs emot i augusti 2010. Program och hälsokontroller drivs av ansvarig läkare docent Jörgen Boëthius. Vegatus har idag tre anslutna läkare och letar efter en fjärde. Läkarmottagningen är privat och ej ansluten till Försäkringskassan.

Vegatus AB
Barnhusgatan 20
111 23 Stockholm
Tel: 08-122 000 20
www.vegatus.se
www.vegatus.se

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)