Presentation

DexTech i fas II med läkemedels­kandidat mot prostatacancer

Publicerad 19 maj 2016

Anders R Holmberg, VD, DexTech Medical. Foto: Gonzalo Irigoyen
Anders R Holmberg, VD, DexTech Medical. Foto: Gonzalo Irigoyen
Forskningsföretaget DexTech Medical utvecklar läkemedelskandidater för bromsbehandling av prostatacancer. För närvarande bedriver företaget en internationell klinisk fas II-studie med läkemedelskandidaten OsteoDex.

– Marknadspotentialen för läkemedel som kan bromsa kastrationsresistent prostatacancer är mycket stor. Det finns ett stort intresse, och om vi kan uppvisa signifikanta resultat är vi redo att inleda förhandlingar med flera stora läkemedelsbolag. Potentialen för OsteoDex är betydande, säger Anders R Holmberg, VD, DexTech Medical.
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i västvärlden. Ungefär en fjärdedel av de som drabbas utvecklar obotlig kastrationsresistent prostatacancer med skelettmetastaser, så kallad CRPC. OsteoDex avser att vara ett sjukdomsbromsande medel för behandling av denna form av prostatacancer.
– Om vi blir lyckosamma i fas II kommer ett stort läkemedelsbolag köpa en licens av DexTech. Då kommer vi med varm hand överlämna budkavlen, vilket kan leda fram till en läkemedelsregistrering av OsteoDex, säger Anders Holmberg.

Förlänga livet
Det finns en handfull mediciner i dag som kan förlänga livet för patienter med obotlig prostatacancer. De kompletterar varandra, men så småningom blir de ineffektiva vilket leder till att sjukdomen progredierar och patienten avlider.
– Den framtida målsättningen är att kunna göra CRPC till en kronisk sjukdom där patienterna kan upprätthålla god livskvalitet. OsteoDex har potentialen att bli en del i den arsenal som krävs för att nå denna målsättning.

Kort väg till patientnytta
DexTech har stor expertis och långsiktighet inom translationell cancerforskning samt läkemedelstillverkning. Med translationell forskning menar man i allmänhet forskning som gör vägen från labbmiljön till kliniken och patientnyttan så kort som möjlig.
– Det kräver och innebär att vi har kontakt med kliniken varje dag för att kunna utveckla de verktyg som behövs. Det är nämligen just cancerläkarens input som är viktigast för läkemedelsutvecklingen.
Tillverkningen av studieläkemedel avsedda för klinisk forskning måste följa Good Manufacturing Practice, GMP, ett mycket detaljerat regelverk för sådan tillverkning. DexTech har speciell processutvecklingsexpertis och har tidigt utvecklat en tillverkningsprocess som utgör bolagets GMP-plattform.

DexTech Medical
DexTech Medical är ett svenskt forskningsföretag som är specialiserat på prostatacancer. Företaget har tagit fram flera läkemedelskandidater med patent över hela världen. DexTech Medical grundades 2004 av Anders R Holmberg, VD, Med.Dr. och kemiingenjör, och Sten Nilsson, läkare och professor i onkologi. Bolaget har varit börsnoterat sedan 2014.
www.dextechmedical.com

DexTech_logo_CMYK

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)