Presentation

Bättre cancerskydd med stöd av datorer

Publicerad 19 maj 2016

Juni Palmgren, professor i biostatistik vid Karolinska Institutet.
Juni Palmgren, professor i biostatistik vid Karolinska Institutet.
Genom avancerade beräkningar på en simulerad befolkning testar man modeller som förbättrar möjligheten att förebygga cancer. Att ta hjälp av datorer i den medicinska forskningen väcker allt större intresse.

Idag kallas alla kvinnor i Sverige över 40 år till regelbundna mammografiundersökningar för att upptäcka bröstcancer, så kallad screening. Undersökningarna är likadant utformade från person till person och alla erbjuds besöken med samma jämna mellanrum. Mammografi kunde ge mer information om undersökningarna istället anpassades efter var och en.
Forskarteamet bakom projektet e-Science for Cancer Prevention and Control, eCPC, har med hjälp av beräkningar och avancerade matematiska och statistiska modeller tagit fram metoder för att bedöma individers risk för bröstcancer, prostatacancer och livmoderhalscancer. Genom en simuleringsmodell av befolkningen bedömer de därefter effekterna av individualiserade screeningsprogram.
– I modellen tar man hänsyn till kända biologiska och andra riskfaktorer för cancer vid undersökningen för att särskilja individer med hög respektive låg risk för cancer. Skillnaderna i cancerrisk behöver vara tillräckligt stora för att motivera individualiserad screening och förebyggande behandling, säger Juni Palmgren, professor i biostatistik vid Karolinska Institutet och ansvarig forskare för projektet.

Samhällsekonomiska vinster
För allmänheten skulle den skräddarsydda screeningen innebära att personer med liten risk att drabbas av cancer skulle kunna kontrolleras mer sällan och att man skulle kunna sätta in mer insatser på förebyggande arbete för de som löper högre risk att insjukna. Utöver patientnyttan skulle metoden även ge samhällsekonomiska vinster.
– Hittills har modellen prövats i kontrollerade studier och i en artificiell datormiljö med goda resultat. För tidig upptäckt av prostatacancer är tiden snart mogen för en studie där individualiserad screening används i den kliniska verksamheten. Överlag ser vi att intresset för att ta stöd av datorer och mer avancerade modeller och beräkningstekniker i forskningen väcker allt större intresse världen över, säger Juni Palmgren.

SeRC, Karolinska Institutet
Matematiker, datavetare och statistiker samarbetar kring projektet e-Science for Cancer Prevention and Control, eCPC. Forskningen har sin bas på Karolinska Institutet i Stockholm. Projektet ingår som en del i Swedish e-Science Research Centre, SeRC, som är ett av de strategiska forskningsområdena, SFO, som koordineras från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och där fyra universitet i landet samarbetar.

Karolinska Institutet
SeRC – Swedish e-Science
Research Centre
171 77 Stockholm
Tel: 08-524 800 00
www.e-science.se

www.e-science.se

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)