Presentation

Antikroppar ger mer exakt cancerdiagnos

Publicerad 19 maj 2016

Marianne Hansson, vd och Henrik Wernérus, forskningschef på Atlas Antibodies. Foto: Gonzalo Irigoyen
Marianne Hansson, vd och Henrik Wernérus, forskningschef på Atlas Antibodies. Foto: Gonzalo Irigoyen
Protein- och genomanalys blir ett allt viktigare redskap för exakt tumördiagnostik.
– Vi får allt större kunskap om cancercellers egenskaper och i förlängningen kan det ge effektivare och skonsammare behandlingar, säger Marianne Hansson, vd på Atlas Antibodies.

Traditionellt har cancerdiagnostik ofta inneburit en visuell bedömning av tumörvävnaden i mikroskop. Det är emellertid ett relativt grovt verktyg, som inte ger särskilt mycket detaljerad information om tumörens specifika egenskaper i enskilda patienter. Genom att även titta på cellernas proteinuttryck får man en mycket bättre bild av vilken exakt typ av cancer det rör sig om, vad som driver den och vad som kan hämma dess tillväxt.
– Det är ett otroligt spännande område som har stor betydelse för forskning och kliniskt arbete inom onkologi. Diagnosen blir mycket mer exakt och utifrån den kan man bättre förutsäga prognos och vilka patienter som kommer att svara på olika former av behandling, säger Marianne Hansson.

Human Protein Atlas
Atlas Antibodies har sitt ursprung i det stora forskningsprojektet Human Protein Atlas, HPA, som är en samverkan mellan Uppsala universitet, KTH och SciLifeLab. HPA startades för att kartlägga det mänskliga proteomet, det vill säga de proteiner som våra gener kodar för. Dessa proteiner, eller biomarkörer, ger ovärderlig information i analysen av olika celler, inte minst cancerceller. Atlas Antibodies har utifrån dessa proteiner tagit fram 18 000 antikroppar, som görs tillgängliga för forskning runt om i världen. En majoritet av kunderna är kopplade till den akademiska cancerforskningen och en mindre andel utgörs av läkemedelsbolag och biotechföretag.
– Det som gör Atlas Antibodies antikroppar unika är att mer än 700 patientprover ligger bakom varje produkt, så de är extremt välprövade för vävnadsanalyser. Den sortens data finns inte någon annanstans, dessutom är alla produkter i vår katalog länkade till HPA-portalen, berättar forskningschef Henrik Wernérus.
Atlas Antibodies expanderar kraftigt och har sedan starten 2006 vuxit från tre till 30 medarbetare. Ett nytt område är ta fram biomarkörer som kan mätas direkt i blodserum eller plasmaprover för tidig diagnos av olika sjukdomar.

Atlas Antibodies
Atlas Antibodies, som är en avknoppning av det stora akademiska projektet Human Protein Atlas, har 18 000 antikroppar i sin produktkatalog och 56 000 produkter totalt. 99 procent av företagets produkter går på export. Företaget har en mycket hög vetenskaplig kompetens och åtta av medarbetarna är disputerade forskare. Atlas Antibodies expanderar snabbt och rekryterar nu medarbetare inom bl.a. livsvetenskaperna och IT.
www.atlasantibodies.com

www.atlasantibodies.com

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)