Etikettarkiv: Samverkan

Roche samarbetar för en bättre framtid!

Mats Gudmundsson, M.D. Country Medical Lead. Foto: David Lagerlöf
Mats Gudmundsson, M.D. Country Medical Lead. Foto: David Lagerlöf

Roche inbjuder till samverkan för att patienter ska få bästa möjliga vård. Tillsammans tar vi vara på innovationer och gör varandra bättre. För de som blir sjuka handlar det om att optimera resursanvändning och snabbt hitta rätt behandling för varje individ, vid varje behandlingstillfälle.

Cancer är det största innovationsområdet inom medicin med en intensiv utveckling av nya terapier, målinriktade behandlingar, cell- och genterapi, precisionsmedicin och digitalisering. Roche utvecklar och har läkemedel i många av de kända signalvägarna för cancer. Detta gör många olika behandlingssätt möjliga, till maximal nytta för individen.
– Vi befinner oss i ett stadium där vi sakta omvandlar cancer från en dödlig sjukdom till att alltmer bli en sjukdom där fler botas, eller en sjukdom man lever med, säger Mats Gudmundsson.

Margareta Olsson Birgersson, Medical Director.
Margareta Olsson Birgersson, Medical Director.

Stora möjligheter till ökad överlevnad och livskvalitet
Inom precisionsmedicin ser Roche stora möjligheter till ökad överlevnad och maximerad livskvalitet. Det handlar om att följa den dynamiska sjukdomsutvecklingen och anpassa behandlingar utifrån de förändringar som sker via avancerad diagnostik, inklusive bred genomisk profilering och patientrapporterade data. Bättre kunskap om förloppet ger bättre beslutsstöd.
– Vi ser ökade möjligheter att förhindra sjukdomen alternativt upptäcka den tidigare vilket ger bättre prognos, mer tolererbar behandling och i förlängningen introducera preventiv intervention, säger Margareta Olsson Birgersson.

En ny infrastruktur för individuell behandling
Roche samarbetar med vård- och laboratoriepersonal, forskare, patienter, beslutsfattare och andra aktörer inom hela hälso- och sjukvårdskedjan. Nya behandlingar, kombinationsbehandlingar, allt mer avancerad diagnostik och stora patientrapporterade dataflöden kräver att alla aktörer fokuserar på det de är bäst på.
– Tillsammans kan vi skapa lösningar som gör skillnad för individen genom hela kedjan, från prevention och screening till avancerad diagnostik, behandlingar, beslutsstöd och uppföljningar. För de som blir sjuka handlar det om att optimera resursanvändning och snabbt hitta rätt behandling för varje individ, vid varje behandlingstillfälle, säger Petra de Verdier.

Roche tror på samverkan för ökad innovation
Roche genomför en förändring där vi vill samverka mer för bättre utnyttjande av befintlig innovation samt skapa ny innovation. Vi har verktygen och möjligheterna att hjälpa till med information, ta hand om data och skapa processer som gör att patienter snabbare erbjuds individuell vård baserad på de senaste innovationerna, oavsett tid på dygnet, dag på året och region de bor i.

Petra de Verdier, Ph.D., Assoc. Prof. Business Lead Pathology Lab.
Petra de Verdier, Ph.D., Assoc. Prof. Business Lead Pathology Lab.
Roche

Roche är ett av världens största forskande Life Science-företag. Vi utvecklar läkemedel inom flera olika områden och avancerad diagnostik för hela hälso- och sjukvårdskedjan. Med fokus på att föra vetenskapen framåt förbättrar vi människors liv. Precisionsmedicin innebär för oss både individanpassad vård och förebyggande insatser inom hälso- och sjukvård. Vi utgår från att varje människa är unik och utreds, behandlas och följs upp därefter.
Roche grundades 1896 och grundarfamiljen är fortfarande majoritetsägare i företaget. Vi är ett globalt företag med verksamhet i över 100 länder med cirka 98 000 anställda. Våra cirka 200 medarbetare i Sverige arbetar i nära partnerskap med hela hälso- och sjukvården. Vårt kontor finns i Solna.

För mer information om oss besök: www.roche.se

www.roche.se

Bristol-Myers Squibb utvecklar framtidens immunterapi

Ulrika Brunell Abrahamsson och Magnus Andersson, medicinska rådgivare på Bristol-Myers Squibb. Foto: Gonzalo Irigoyen
Ulrika Brunell Abrahamsson och Magnus Andersson, medicinska rådgivare på Bristol-Myers Squibb. Foto: Gonzalo Irigoyen
Bristol-Myers Squibb (BMS) har en lång tradition av att utveckla immunonkologiska läkemedel. Företagets första immunonkologiska läkemedel kom 2011 och var riktat mot malignt melanom. Genom att analysera immunonkologiska biomarkörer och kombinera olika preparat utvecklar BMS framtidens immunterapeutiska läkemedel.

– Vi fokuserar mycket på att kombinera olika immunonkologiska läkemedel med varandra och med andra typer av cancerläkemedel för att undersöka vilka effekter det kan ha för patienterna. Tidigare utvecklade vi ofta läkemedel för specifika cancerdiagnoser, men idag har vi en bredare utgångspunkt i våra kliniska prövningar. För tillfället pågår exempelvis studier på ett femtiotal olika cancerformer, säger Ulrika Brunell Abrahamsson, medicinsk rådgivare på Bristol-Myers Squibb.

Bidrar till jämlik cancervård
En nyckelfaktor för BMS är förstås en nära samverkan med sjukvården, både kring kliniska prövningar och med utbildningsinsatser för läkare och sjuksköterskor. Utbildningstillfällena ger även en bra möjlighet för deltagarna att utbyta erfarenheter med varandra gällande behandlingar vid olika typer av cancer.
– På senare år har den nationella processen för att få ut nya, godkända sjukhusläkemedel till sjukvården kontinuerligt effektiviserats. Det är oerhört glädjande eftersom det bidrar till en mer jämlik vård när nya läkemedel når patienter i hela landet, säger Magnus Andersson, medicinsk rådgivare på Bristol-Myers Squibb.
Förutom ren läkemedelsforskning bedriver BMS också en intensiv forskning för att försöka hitta olika biomarkörer som skulle kunna förutsäga effekten av immunologiska läkemedel. Ett område som undersöks är olika genetiska markörer för att se om de skulle kunna förutsäga läkemedlens effekt på olika undergrupper av cancer.
– Vi har på senare år dessvärre noterat en nedgång i antalet patienter som deltar i våra kliniska studier. För att öka rekryterings­underlaget bör svensk sjukvård inspireras av andra nordiska länder, där läkare inte administrerar kliniska studier vid sidan av sitt ordinarie arbete, säger Ulrika Brunell Abrahamsson.

Bristol-Myers Squibb
I över 50 år har BMS fokuserat på att upptäcka och utveckla läkemedel för att bekämpa cancer och förbättra livet för patienterna. BMS har det största immunonkologiska programmet i världen och tidningen Science utsåg 2013 immunterapi till det största vetenskapliga genombrottet inom all forskning.

Bristol-Myers Squibb AB
Tel: 08-704 71 00
E-post: infosverige@bms.com
www.bms.com/se