Etikettarkiv: Nyckeltal

Prostatabroschyren – råd, rön och möjligheter

En man av tio får prostatacancer någon gång under sin livstid. Prostata­cancer – Råd, rön, möjligheter är en skrift som vänder sig till drabbade män och deras anhöriga. Nu i ny reviderad upplaga 2020.

Varje år upptäcks prostatacancer hos drygt 10 000 män i Sverige; sjukdomen är mannens vanligast förekommande cancerform.
– Med skriften vill vi på ett enkelt sätt informera patienterna och deras anhöriga, men även vårdpersonal och allmänhet, om prostatacancerns uppkomst, diagnos och förlopp. Här finns avsnitt om olika behandlingsalternativ och om för- och nackdelar, både strikt medicinskt och ur livskvalitetssynvinkel. Vi tar även upp olika möjligheter att hantera tillvaron sedan man fått diagnos, valt terapi och avvaktar eller befinner sig i det fortsatta förloppet. Det finns ett stort behov av en saklig, aktuell men också inkännande och aktiverande skrift, berättar författarna Sten Nilsson, överläkare vid Radiumhemmet och professor emeritus i onkologi vid Karolinska Institutet samt Lennart Levi, professor emeritus vid Karolinska Institutet.
Broschyren kan beställas kostnadsfritt på www.rahfo.se.


Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningen finns till för dig som patient, närstående eller bara undrar över något. Specialistsjuksköterskor svarar på frågor om allt som har med cancer att göra. Cancerrådgivningen drivs inom Regionalt Cancercentrum (RCC) i samarbete med Radiumhemmets Forskningsfonder. Du som ringer eller skriver kan vara anonym.

Telefonrådgivning: Helgfria vardagar 08.30–16.00, kvällsöppet måndagar till 19.30
Telefon: 08-123 138 00
E-post: cancerradgivningen@sll.se


Olika sätt att stödja den patientnära cancerforskningen

Bli månadsgivare
De regelbundna gåvorna är en viktig nyckel till cancerforskningens framgång. Bli månads­givare via autogiro eller via telefonen.

Ge en minnesgåva
Hedra minnet av en närstående med en gåva till cancer­forskningen. Ett vackert minnesblad med ditt val av motiv och hälsning skickas till de närmast anhöriga.

Swish
Stöd cancerforskningen på enklast tänkbara sätt – swisha ditt stöd till 123 90 06 909


Nyckeltal


Information

Radiumhemmets Forskningsfonder
Box 25, 171 11 Solna
Tel 08-545 425 50
www.rahfo.se


Cancerföreningen i Stockholm
Organisationsnummer 815200-2583
PlusGiro: 90 06 90-9

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Organisationsnummer 802005-0947
PlusGiro: 90 08 80-6

Se även vår hemsida för fler sätt att stödja cancerforskningen.

Litet kansli med stort ansvar

Foto: Håkan Flank
Foto: Håkan Flank
Kansliet ansvarar för fondernas redovisning, ekonomisk rapportering till styrelser, huvudmän och medlemmar samt administrering av forsknings- och reseanslag, gåvor, donationer och testamenten. Dessutom sköter kansliet administrationen för personal som är anställda inom de forskningsprojekt som stöds ekonomiskt via fonderna.

Vi som arbetar på kansliet
Maria Dollhopf, generalsekreterare
Marija Pusic, insamlare
Mariann Eklund, handläggare
Verena Vesic, ekonomichef


Radiumhemmets Forskningsfonder
Cancerföreningen i Stockholm (1910) och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond (1928) är Sveriges äldsta cancerfonder. Fonderna arbetar under det gemensamma namnet Radiumhemmets Forskningsfonder.

Fondernas främsta mål är att stödja den patientnära cancerforskningen, i första hand i Stockholm. Att forskningen är patientnära innebär att resultaten inom en snar framtid förväntas komma patienter till nytta.
Radiumhemmets Forskningsfonder delar årligen ut forskningsanslag från avkastningen på fondernas kapital samt inkomna gåvor och testamenten från allmänheten. Under 2018 delade fonderna ut sammanlagt 69 miljoner kronor till ett brett urval av cancerforskningsprojekt. För tillfället stödjer fonderna 175 forskare med ett eller flera pågående projekt. Under 2018 fick även 137 forskare och doktorander möjlighet att via resebidrag delta i kurser och kongresser inom klinisk cancerforskning runt om i världen.


Olika sätt att stödja den patientnära cancerforskningen
Bli månadsgivare
De regelbundna gåvorna är en viktig nyckel till cancerforskningens framgång. Bli månads­givare via autogiro eller via telefonen.

Ge en minnesgåva
Hedra minnet av en närstående med en gåva till cancer­forskningen. Ett vackert minnesblad med ditt val av motiv och hälsning skickas till de närmast anhöriga.

Swish
Stöd cancerforskningen på enklast tänkbara sätt – swisha ditt stöd till 123 90 06 909


Nyckeltal


Styrelser och forskningsnämnder
De båda fondernas styrelser och forskningsnämnder har ett tätt samarbete. De vetenskapliga nämnderna utvärderar och prioriterar forskningsansökningar, samt förbereder styrelsernas behandling av anslagsärenden. Nämnderna består av totalt tolv ledamöter med lång erfarenhet och stor kompetens inom olika delar av dagens cancerforskning.

Cancerföreningen i Stockholm
Ulf Lagerström, direktör, ordförande

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Cecilia Schelin Seidegård, f v landshövding, ordförande


Ordförande forskningsnämnderna:
V. Peter Collins, professor University of Cambridge

Vetenskaplig sekreterare:
Anders Ullén, docent Karolinska Institutet