Tag: Karolinska Universitetssjukhuset

Presentation
Foto: Johan Marklund

Från strålande idé till klinik på bara några år

Strålbehandling vid Karolinska

Från strålande idé till klinik på bara några år

Strålning är en central cancerbehandling som behöver prioriteras.

Från strålande idé till klinik på bara några år

Presentation
Foto: Gonzalo Irigoyen

Kliniknära cancerforskning mot samma mål

Karolinska Tema Cancer

Kliniknära cancerforskning mot samma mål

Mål att förlänga överlevnad, öka livskvalitet och optimera behandlingen.

Kliniknära cancerforskning mot samma mål

Presentation
Foto: Johan Marklund

KFC – viktig resurs för kliniska cancerforskare

Kliniskt Forskningscentrum

KFC – viktig resurs för kliniska cancerforskare

Allmän och viktig resurs för Karolinska universitetssjukhusets translationella cancerforskning.

KFC – viktig resurs för kliniska cancerforskare

Alla måste erbjudas samma chans till bot

Alla måste erbjudas samma chans till bot

– Jag hoppas att våra studier ska leda till en mer jämlik vård. Det ska...

Alla måste erbjudas samma chans till bot

Merparten kan behandlas framgångsrikt

Merparten kan behandlas framgångsrikt

Varje år nyinsjuknar omkring 1 500 patienter i Sverige i spridd bröst­cancer. Förr fanns det inte...

Merparten kan behandlas framgångsrikt

Presentation

Ny PET/MR-kamera öppnar för samarbeten

Ny PET/MR-kamera öppnar för samarbeten

I slutet av 2018 installerades den nya PET/MR-kameran i BioClinicium, en av bara tre i...

Ny PET/MR-kamera öppnar för samarbeten

Presentation

Genforskning som snabbt kommer patienterna till nytta

Genforskning som snabbt kommer patienterna till nytta

– Jag vill bidra till att färre människor får cancer och att de som drabbas...

Genforskning som snabbt kommer patienterna till nytta

Presentation

Europa kraftsamlar mot cancer

Europa kraftsamlar mot cancer

– EU:s mål är att tre av fyra cancerpatienter ska vara långtidsöverlevare år 2030. Ett...

Europa kraftsamlar mot cancer

Presentation

Unika möjligheter för forskare vid KFC

Unika möjligheter för forskare vid KFC

Kliniskt Forskningscentrum (KFC) vid Karolinska Universitetssjukhuset är en allmän resurs för forskare och kliniker anslutna...

Unika möjligheter för forskare vid KFC

Presentation

Samarbete – ett viktigt vapen mot cancer

Samarbete – ett viktigt vapen mot cancer

– Samarbete är ett viktigt vapen mot cancer. Det säger Harald Blegen, chef för Tema...

Samarbete – ett viktigt vapen mot cancer