Etikettarkiv: Företagshälsovård

Helkropps-MR kan rädda liv

Jörgen Boëthius, grundare av Vegatus och med ett förflutet som neurokirurg med inriktning mot hjärntumörer.
Jörgen Boëthius, grundare av Vegatus och med ett förflutet som neurokirurg med inriktning mot hjärntumörer.
Med tidig upptäckt är de flesta cancersjukdomar botbara. Vegatus använder den senaste MR-tekniken för att hitta tumörer långt innan de ger symptom.

På Vegatus är visionen att några av våra största folksjukdomar – cancer, diabetes samt hjärt-kärlsjukdom aldrig ska hinna bli ett allvarligt hot mot hälsan.
Normalt upptäcks inte cancer förrän den ger symptom – och då kan det ofta redan vara för sent. Ett centralt inslag i de hälsokontroller som Vegatus erbjuder är därför helkroppsundersökning med magnetkamera, som ger mycket exakta bilder utan att avge någon strålning. Magnetröntgen visar tumörer redan när de är mycket små – runt en centimeter i diameter, eller till och med mindre. Fördelarna är enorma eftersom tidig upptäckt kan vara skillnaden mellan liv och död.
– Grovt sett är de flesta tumörer i den storleken fas ett, vilket betyder att de inte har spridit sig och är botbara. Det gäller oavsett var i kroppen de sitter. Även cancerformer som har rykte om sig att vara mycket aggressiva går att bota om de upptäcks i det stadiet, berättar Jörgen Boëthius, grundare av Vegatus och med ett förflutet som neurokirurg med inriktning mot hjärntumörer.

200 patienter
Under de tre år som Vegatus varit verksamt har företaget utfört helkroppsundersökning på omkring 200 patienter. Fynden hitintills är två hjärntumörer på symptomfria patienter samt en prostata, som även synts på PSA-provet. Man har inte haft några falska positiva fynd av klinisk betydelse.
– Kritiker av den här typen av screening menar man hittar och överbehandlar tumörer som aldrig skulle ha utgjort en fara för patienten. Vår erfarenhet visar att detta inte är fallet, tvärtom stämmer våra resultat hittills väldigt väl med vad man statistiskt kan förvänta sig, säger Jörgen Boëthius.
Vegatus utför även regelbundna blodtester för tidig upptäckt av diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom.
– Vårt mål är att hålla människor fria från dessa stora folksjukdomar. Då har vi vunnit enormt mycket både för enskilda människor och för samhället.

Vegatus
Vegatus erbjuder företagshälsovård och hälsoundersökningar för privatpersoner. Undersökningarna omfattar helkroppsundersökning med magnetkamera samt blodprover för att hitta tidiga tecken på cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Det finns även planer på undersökning av tarmfloran. De första patienterna togs emot i augusti 2010. Program och hälsokontroller drivs av ansvarig läkare docent Jörgen Boëthius.

Vegatus AB
Barnhusgatan 20
111 23 Stockholm
Tel: 08-122 000 20
www.vegatus.se

Tidig upptäckt ökar chansen att bli frisk

Jörgen Boëthius, styrelseordförande och initiativtagare till Vegatus. Foto: Gonzalo Irigoyen
Jörgen Boëthius, styrelseordförande och initiativtagare till Vegatus. Foto: Gonzalo Irigoyen
– Tidig upptäckt av cancer kan öka chansen att förbli frisk, säger Jörgen Boëthius, styrelseordförande och initiativtagare till Vegatus, som erbjuder företagshälsovård och hälsoundersökningar för privatpersoner.

När Vegatus för två år sedan började erbjuda screening, där friska personer utan symptom undersöks med bland annat helkroppsmagnetkamera för att hitta tidiga tecken på sjukdom, fick initiativet utstå en hel del kritik.
– Det fanns röntgenologer som tyckte det var både dåligt, felaktigt och dumt eftersom undersökningen sannolikt skulle ge många falska positiva svar som skulle ge upphov till onödiga utredningar. Det är fullt rimligt att tro att det skulle kunna vara så. Men nu har vi hållit på i två år och vet att skeptikerna hade fel, säger Jörgen Boëthius.
Till dags dato har 150 patienter genomgått helkropps­screening med magnetröntgen hos Vegatus.

Prevention
Prevention blir en allt viktigare del av kampen mot cancer. Ju tidigare upptäckt, desto bättre är prognosen.
– Så länge tumörerna inte är alltför stora och det inte finns några metastaser kan du i stort sett klara vilken tumör som helst med operation eller fokuserad strålbehandling, säger Jörgen Boëthius.
Att göra magnetröntgen på alla människor för att förebygga cancer anser de flesta vara en samhällsekonomisk omöjlighet. Men Jörgen Boëthius är inte säker på att det i slutänden blir så mycket dyrare.
– Även cancerbehandlingar är kostsamma. Om patienterna kan fångas upp innan sjukdomen blir allvarlig är mycket vunnet, det spar både lidande och samhällsekonomi. Att erbjuda hälsokontroller med en systematisk genomgång av kroppens olika organ med särskild inriktning mot cancer, diabetes 2 och hjärt-kärlsjukdomar är vårt sätt att bidra till den utvecklingen.

Vegatus
Vegatus erbjuder företagshälsovård och hälsoundersökningar för privatpersoner. De första patienterna togs emot i augusti 2010. Program och hälsokontroller drivs av ansvarig läkare docent Jörgen Boëthius. Läkarmottagningen är privat och ej ansluten till Försäkringskassan.

Vegatus AB
Barnhusgatan 20
111 23 Stockholm
Tel: 08-122 000 20
www.vegatus.se

www.vegatus.se