Etikettarkiv: Cancerrådgivningen

Vi lyssnar, stöttar och ger råd

Foto: Gustav Anestam

– Sitt inte ensam med din oro utan hör av dig! Du kan vara helt anonym och sannolikheten för att vi kan bidra med något som rätar ut eventuella frågetecken och lindrar ängslan är stor, säger Lenita Lundin, specialistsjuksköterska i onkologi vid Cancerrådgivningen.

På Cancerrådgivningen arbetar specialistsjuksköterskor som är utbildade samtalsterapeuter och har utbildning i onkologi.
– Vi finns till för alla som har, oroar sig för, eller lever med någon som har cancer, berättar Lenita Lundin som arbetat i verksamheten sedan 1999.
Under de gångna åren har samtalen kommit att handla alltmer om existentiella frågor och mindre om ren cancerinformation.
– 1177 har skapat en jättefin webbtjänst där det går att läsa sig till väldigt mycket. Men läsningen kan ibland resultera i att oron ökar eller att saker och ting blandas ihop. Här kan vi hjälpa till med att reda ut begreppen.

Ingen bokning
Många som kontaktar Cancerrådgivningen uppskattar möjligheten till anonymitet och att medarbetarna har tystnadsplikt.
– Att boka tid hos en kurator kan för en del vara ett väldigt stort steg. Att få ringa spontant, precis när det känns svårt, är mycket lättare.
Kvinnor söker generellt mer psykosocialt stöd och rehab än vad män gör, som ofta tackar nej om de får frågan.
– Men vi har väldigt många män som kontaktar oss. Kanske har det med lättillgängligheten och möjligheten till anonymitet att göra, säger Lenita Lundin.

Tveka inte
Ungefär hälften av alla som kontaktar Cancerrådgivningen har cancer, övriga känner oro eller är närstående.
– Familjemedlemmar och andra närstående kan ofta känna sig ensamma med sina frågor och sin oro. Ibland kan det kännas bättre bara genom att få berätta för någon hur jobbigt det kan vara att leva med någon som är sjuk. Vi kan svara på alla möjliga frågor om cancer och är vana vid att möta människor i kris, avslutar Lenita Lundin.

Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningen som drivs av Regionalt Cancercentrum och samarbetar med Radiumhemmets Forskningsfonder tar emot cirka 5000 samtal, mejl och chattfrågor per år. Den som ringer är anonym och inga journaler förs.

Telefon 08-123 138 00, helgfri måndag–fredag mellan kl. 08.30 och 16.00. På måndagar är det kvällsöppet till 19.30.


Stöd cancerforskningen

Så här kan du stödja den patientnära cancerforskningen. Din gåva bidrar till forskning som kan komma patienter till nytta inom en nära framtid.

Bankgiro

Sätt in valfritt belopp på BG 900-7980.

Swish

Swisha valfritt belopp till 900 6909.

Bli månadsgivare

Med regelbundna gåvor bidrar du till cancerforskningens framsteg över tid och ger fler möjligheten att överleva cancer.

Ge en minnesgåva

Hedra minnet av någon nära med en gåva till livsviktig forskning. Ett vackert minnesblad med ditt val av motiv och hälsning skickas till de närmast anhöriga.

Ge en gratulationsgåva

Ge bort en present som för cancerforskningen framåt.

Testamentera

Genom ditt testamente kan du bidra till klinisk patientnära cancerforskning.

Ge din gåva via www.rahfo.se eller ring 08-545 425 50 så hjälper vi dig.

Prostatabroschyren – råd, rön och möjligheter

En man av tio får prostatacancer någon gång under sin livstid. Prostata­cancer – Råd, rön, möjligheter är en skrift som vänder sig till drabbade män och deras anhöriga. Nu i ny reviderad upplaga 2020.

Varje år upptäcks prostatacancer hos drygt 10 000 män i Sverige; sjukdomen är mannens vanligast förekommande cancerform.
– Med skriften vill vi på ett enkelt sätt informera patienterna och deras anhöriga, men även vårdpersonal och allmänhet, om prostatacancerns uppkomst, diagnos och förlopp. Här finns avsnitt om olika behandlingsalternativ och om för- och nackdelar, både strikt medicinskt och ur livskvalitetssynvinkel. Vi tar även upp olika möjligheter att hantera tillvaron sedan man fått diagnos, valt terapi och avvaktar eller befinner sig i det fortsatta förloppet. Det finns ett stort behov av en saklig, aktuell men också inkännande och aktiverande skrift, berättar författarna Sten Nilsson, överläkare vid Radiumhemmet och professor emeritus i onkologi vid Karolinska Institutet samt Lennart Levi, professor emeritus vid Karolinska Institutet.
Broschyren kan beställas kostnadsfritt på www.rahfo.se.


Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningen finns till för dig som patient, närstående eller bara undrar över något. Specialistsjuksköterskor svarar på frågor om allt som har med cancer att göra. Cancerrådgivningen drivs inom Regionalt Cancercentrum (RCC) i samarbete med Radiumhemmets Forskningsfonder. Du som ringer eller skriver kan vara anonym.

Telefonrådgivning: Helgfria vardagar 08.30–16.00, kvällsöppet måndagar till 19.30
Telefon: 08-123 138 00
E-post: cancerradgivningen@sll.se


Olika sätt att stödja den patientnära cancerforskningen

Bli månadsgivare
De regelbundna gåvorna är en viktig nyckel till cancerforskningens framgång. Bli månads­givare via autogiro eller via telefonen.

Ge en minnesgåva
Hedra minnet av en närstående med en gåva till cancer­forskningen. Ett vackert minnesblad med ditt val av motiv och hälsning skickas till de närmast anhöriga.

Swish
Stöd cancerforskningen på enklast tänkbara sätt – swisha ditt stöd till 123 90 06 909


Nyckeltal


Information

Radiumhemmets Forskningsfonder
Box 25, 171 11 Solna
Tel 08-545 425 50
www.rahfo.se


Cancerföreningen i Stockholm
Organisationsnummer 815200-2583
PlusGiro: 90 06 90-9

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Organisationsnummer 802005-0947
PlusGiro: 90 08 80-6

Se även vår hemsida för fler sätt att stödja cancerforskningen.

Vill du veta mer om prostatacancer?

Prostata_omslag_2016_skuggaInformationsbroschyren Prostatacancer – råd, rön, möjligheter finns att beställa kostnadsfritt på vår hemsida. Broschyren om den vanligaste cancer­formen bland män är uppskattad och under 2019 pågår arbetet med en ny, reviderad utgåva.

Klicka här för att beställa broschyren


De vanligaste cancer­sjukdomarna 2017

Minst var tredje person som lever i Sverige idag kommer att få ett cancerbesked. 2017 insjuknade 61 661 personer i cancer, vilket är 1 336 fler än året innan. 32 898 män och 28763 kvinnor insjuknade.

Antal drabbade individer
• Prostatacancer 10 288
• Bröstcancer 7 824
• Hudcancer 6 786 (exklusive malignt melanom och basalcellscancer) 
• Tjocktarmscancer 4 524
• Lungcancer 4 148
• Malignt melanom i huden 3 933
Hudcancer och malignt melanom är de cancerdiagnoser som ökar mest.
Källa: Cancerfonden


Cancerrådgivningen
Cancerrådgivningen finns till för dig som är patient, närstående eller bara undrar över något. Specialistsjuksköterskor svarar på frågor om allt som har med cancer att göra. Cancerrådgivningen drivs inom Regionalt cancercentrum (RCC) i samarbete med Radiumhemmets Forskningsfonder. Du som ringer eller skriver kan vara anonym.

Telefonrådgivning: Måndag–fredag 08.30–16.00, lunchstängt 12–13
Telefon: 08-123 138 00
E-post: cancerradgivningen@sll.se


Att testamentera kan rädda liv

info_testamente_FramsidaGenom att skriva ett testamente visar du hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. På så sätt kan dina anhöriga känna sig trygga i att de respekterar din sista vilja. En gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder via ett testamente möjliggör ytterligare forskning kring bekämpandet av cancer. Då fonderna är skattebefriade är vi undantagna kapitalvinstskatt vid försäljningar.
Beställ gärna vår testamentsbroschyr kostnadsfritt på vår hemsida www.rahfo.se eller ring 08-545 425 50.


Information
Radiumhemmets Forskningsfonder
Box 25, 171 11 Solna
Tel 08-545 425 50
www.rahfo.se

www.rahfo.se


Cancerföreningen i Stockholm
Organisationsnummer 815200-2583
PlusGiro: 90 06 90-9

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Organisationsnummer 802005-0947
PlusGiro: 90 08 80-6

Se även vår hemsida för fler sätt att stödja cancerforskningen.

info_90_Konto_Logo_CMYK