Etikettarkiv: Cancer

Fertilitet och sexualitet hos unga efter cancer

Claudia Lampic och Lena Wettergren, professorer vid Umeå universitet respektive Uppsala universitet. Foto: Gonzalo Irigoyen
Claudia Lampic och Lena Wettergren, professorer vid Umeå universitet respektive Uppsala universitet. Foto: Gonzalo Irigoyen

Forskningsprogrammet Fex-Can undersöker sexuell och reproduktiv hälsa hos unga vuxna som behandlats för cancer, och utvärderar effekten av ett webbaserat självhjälpsprogram avsett att minska sexuella problem och fertilitetsoro.

Fex-Can omfattar fyra projekt: Fex-Can Young Adults (YA), Fex-Can Childhood, Co-Creation och Fex-Talk. Fex-Can YA undersöker förekomsten av sexuella problem och oro kring att kunna bli förälder efter att ha haft cancer som ung vuxen.
– Mer än 60 procent av de omkring 700 kvinnor som besvarade frågorna har sexuella problem. Det är särskilt vanligt bland kvinnor som haft bröstcancer eller gynekologisk cancer, säger Lena Wettergren, professor i vårdvetenskap vid Uppsala universitet och forskningsledare för Fex-Can tillsammans med Claudia Lampic.
Inom ramen för Fex-Can Co-Creation bedrivs ett mångårigt samarbete med en grupp före detta cancerpatienter och närstående, samt med vårdprofessioner, kvalitetsregister och patientorganisationer. Fex-Talk är en utbildningsinsats för att träna sjuksköterskor inom cancervård att samtala om sexualitet och fertilitet med sina patienter.

Webbaserad behandling
Forskarna har utvecklat ett webbaserat behandlingsprogram för att minska sexuella problem och oro kring att kunna bli förälder efter att ha haft cancer. Nu utvecklas version 2.0 av behandlingsprogrammet. Det vänder sig till tonåringar och unga vuxna (från 15 år) som drabbas av problem kopplat till sexualitet och fertilitet under de första åren efter att de insjuknat i cancer.
– Vårt långsiktiga mål är att patienterna själva ska kunna välja när de ska delta i programmet. Genom att uppmärksamma vårdpersonalen på grupper med specifika riskfaktorer möjliggörs en mer individualiserad uppföljning, säger Claudia Lampic, professor i klinisk psykologi vid Umeå universitet.

Viktiga ämnen
Våra resultat från Fex-Can YA visar att informationen om fertilitet till unga kvinnor och män med cancer har förbättrats avsevärt på senare år. Betydligt färre, mindre än 60 procent, blir informerade om att behandlingen eventuellt kan påverka deras sexliv.
– Sexualitet och fertilitet är viktiga ämnen för unga vuxna som behandlats för cancer. Vi får mycket återkoppling från studiedeltagare som är glada att vi fokuserar på det här forskningsområdet, säger Lena Wettergren.

Klicka här för att läsa mer om Fex-Can

Fex-Can – Fertilitet och sexualitet efter cancer

Forskningsprogrammet Fex-Can undersöker sexuell och reproduktiv hälsa hos unga vuxna som behandlats för cancer, och utvärderar effekten av ett webbaserat självhjälpsprogram avsett att minska sexuella problem och fertilitetsoro.

Claudia Lampic
090-786 57 06
claudia.lampic@umu.se

Lena Wettergren
070-433 75 18
lena.wettergren@pubcare.uu.se

69 miljoner kronor till den patientnära cancerforskningen

69 miljoner kronor till den patientnära cancerforskningen

Under 2018 har Radiumhemmets Forskningsfonder delat ut 69 miljoner kronor till patientnära cancerforskning.

Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer forskningsprojekt inom bland annat bröstcancer, lungcancer, gynekologisk cancer, malignt melanom, prostatacancer, kolorektalcancer, sarkom och leukemi.

Stöd ges till flera projekt som syftar till förbättrad diagnostik och behandling samt ökad kunskap om tumörers egenskaper. Fonderna ger även infrastrukturstöd till cancerforskningen vid Bioclinicum, till Centrum för kliniska cancerstudier samt till GMP-laboratoriet vid CancerCentrum Karolinska.

Läs mer här om cancerforskningen som Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer

Matchen mot cancer gav 300 000 kronor

Matchen mot cancer

Den 9 juni gick Matchen mot cancer av stapeln på Åkersberga Golfklubb. En årlig golftävling grundad av Johan Dagerhamn till förmån för cancerforskning och cancerrehabilitering.

Ett flertal kända profiler deltog i tävlingen som drog in 358 000 kronor. Överskottet på cirka 300 000 kronor skänks oavkortat till Radiumhemmets Forskningsfonder och CancerRehabFonden.

Läs mer om Radiumhemmets Forskningsfonder här:
https://www.rahfo.se/

Om Matchen mot cancer
Initiativet till “Matchen mot cancer” kom till då Johan Dagerhamn, som var assisterande tränare för Ackers damlag, drabbades av cancer för andra gången under våren 2014.

Matchen mot cancer arrangerar olika välgörenhetsevenemang till förmån för cancerforskningen. Det första evenemanget var en innebandymatch mellan ett kändislag och Ackers dam- samt herrlag. Johan har tidigare arrangerat även en välgörenhetsmatch i fotboll mellan IFK Mariehamns damlag och FCZ.

Läs mer om Matchen mot cancer här: http://www.matchenmotcancer.se/

Helkropps-MR kan rädda liv

Jörgen Boëthius, grundare av Vegatus och med ett förflutet som neurokirurg med inriktning mot hjärntumörer.
Jörgen Boëthius, grundare av Vegatus och med ett förflutet som neurokirurg med inriktning mot hjärntumörer.
Med tidig upptäckt är de flesta cancersjukdomar botbara. Vegatus använder den senaste MR-tekniken för att hitta tumörer långt innan de ger symptom.

På Vegatus är visionen att några av våra största folksjukdomar – cancer, diabetes samt hjärt-kärlsjukdom aldrig ska hinna bli ett allvarligt hot mot hälsan.
Normalt upptäcks inte cancer förrän den ger symptom – och då kan det ofta redan vara för sent. Ett centralt inslag i de hälsokontroller som Vegatus erbjuder är därför helkroppsundersökning med magnetkamera, som ger mycket exakta bilder utan att avge någon strålning. Magnetröntgen visar tumörer redan när de är mycket små – runt en centimeter i diameter, eller till och med mindre. Fördelarna är enorma eftersom tidig upptäckt kan vara skillnaden mellan liv och död.
– Grovt sett är de flesta tumörer i den storleken fas ett, vilket betyder att de inte har spridit sig och är botbara. Det gäller oavsett var i kroppen de sitter. Även cancerformer som har rykte om sig att vara mycket aggressiva går att bota om de upptäcks i det stadiet, berättar Jörgen Boëthius, grundare av Vegatus och med ett förflutet som neurokirurg med inriktning mot hjärntumörer.

200 patienter
Under de tre år som Vegatus varit verksamt har företaget utfört helkroppsundersökning på omkring 200 patienter. Fynden hitintills är två hjärntumörer på symptomfria patienter samt en prostata, som även synts på PSA-provet. Man har inte haft några falska positiva fynd av klinisk betydelse.
– Kritiker av den här typen av screening menar man hittar och överbehandlar tumörer som aldrig skulle ha utgjort en fara för patienten. Vår erfarenhet visar att detta inte är fallet, tvärtom stämmer våra resultat hittills väldigt väl med vad man statistiskt kan förvänta sig, säger Jörgen Boëthius.
Vegatus utför även regelbundna blodtester för tidig upptäckt av diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom.
– Vårt mål är att hålla människor fria från dessa stora folksjukdomar. Då har vi vunnit enormt mycket både för enskilda människor och för samhället.

Vegatus
Vegatus erbjuder företagshälsovård och hälsoundersökningar för privatpersoner. Undersökningarna omfattar helkroppsundersökning med magnetkamera samt blodprover för att hitta tidiga tecken på cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Det finns även planer på undersökning av tarmfloran. De första patienterna togs emot i augusti 2010. Program och hälsokontroller drivs av ansvarig läkare docent Jörgen Boëthius.

Vegatus AB
Barnhusgatan 20
111 23 Stockholm
Tel: 08-122 000 20
www.vegatus.se