Forskargruppen som vill skicka T-celler på träningsläger

Publicerad 17 maj 2019
Text: Anette Bodinger Larsson, Foto: Håkan Flank

Janne Lehtiö, professor vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet.
Janne Lehtiö, professor vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet.
– Under senare år har vi sett en stor genomanalysvåg inom cancerforskningen. Nästa stora våg kommer att vara på proteinnivå, säger Janne Lehtiö, professor vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet.

Huvudspåret i Janne Lehtiös forskning är att använda proteinnivåinformation för att individualisera cancerbehandling.
– Vi försöker också finna svaret på hur vi kan använda proteominformation för att utveckla analysverktyg och nya molekylära markörer i syfte att välja ut den mest effektiva behandlingen för varje enskild cancerpatient.
Immunterapi har rönt stora framgångar under senare år viket gjort området till ett mycket viktigt område för cancerbehandling.
– Cancer orsakas av en ackumulering av genomförändringar som ger upphov till förändrade proteiner som finns i tumörer. Dessa proteiner kan aktivera immunsvaret och sedan med hjälp av immunterapi stärka immunförsvaret för att angripa cancerceller. För att kunna designa effektiva former av immunterapier krävs att dessa tumörspecifika proteiner identifieras. Och det är här som vår forskning kommer in i bilden.

Träna T-celler
Janne Lehtiös forskargrupp arbetar nu med att försöka omsätta de nya kunskaperna om proteiner i praktisk handling.
– Ett framtidsscenario är att det görs en proteinnivåanalys av varje individuell tumör för att på så vis hitta de tumörspecifika proteinerna. Dessa skulle sedan, utanför kroppen, kunna träna patientens egna T-celler till att känna igen tumören för att sedan återföras och slå ut cancercellerna. En annan möjlighet är att vi genom proteinanalyser kan hitta tumörförändringar som är relaterade till en viss, ofta förekommande genomisk förändring. Då kanske vi kan göra ett generellt läkemedel för cancerpatienter som har just den här gen­mutationen.

Utveckla vaccin
För framtiden hoppas forskargruppen att deras metoder kan användas till att generera individuella, terapeutiska cancervacciner.
– Tanken är att få fram vaccin som baseras på den information vi får när vi hittar förändrade proteiner i tumörer. Vaccinet skulle kunna användas efter att patienten genomgått sin första behandling men där det fortfarande råder risk för återfall. I det läget kan det vara värt att ha ett individualiserat vaccin som hindrar tumören från att komma tillbaka.
Janne Lehtiö är övertygad om att proteomiken kommer att ha stor inverkan på framtidens cancer­­-
behandling. Själv började han arbeta inom forskningsfältet för 15 år sedan med att utveckla metoder och göra systembiologiska analyser på proteinnivå.
– Nu har vi med systematiskt arbete kommit mycket längre fram och allt närmare patienten. Jag ser fram emot att fortsätta på det inslagna spåret där målet är att våra forskningsresultat ska användas i klinisk vård till att förbättra cancerpatienternas situation. Analysmetoderna kan ge så mycket mer, både till patienter och behandlande läkare, säger Janne Lehtiö.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)