Nästan alla testikelcancerpatienter blir friska

Publicerad 17 maj 2018
Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank

Gabriella Cohn Cedermark, överläkare och docent vid Karolinska Institutet.
Gabriella Cohn Cedermark, överläkare och docent vid Karolinska Institutet.
Testikelcancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland unga män. På fyrtio år har den gått från att vara en sjukdom där nästan alla med spridd sjukdom dog, till att nästan alla botas.

Prognosen är god och den största delen av patienterna hittar vi i ett läge där sjukdomen inte har spritt sig. Men även i de fall sjukdomen är spridd har vi oerhört goda behandlingsresultat. Större andelen av alla testikelcancerpatienter blir friska, säger Gabriella Cohn Cedermark, överläkare och docent vid Karolinska Institutet.
Idag består behandlingen alltid av att den sjuka testikeln opereras bort. Om det finns riskfaktorer för spridning ges oftast tilläggsbehandling.
– Om sjukdomen är spridd ger vi i allmänhet cellgiftsbehandling vilket är en tuff terapi där patienten också riskerar biverkningar på lång sikt. Mycket av den forskning som sker idag handlar om att minska behandlingen så mycket som möjligt utan att kompromissa med resultatet.

Minskad fertilitet
Eftersom behandlingen kan påverka fertiliteten erbjuds alla män som opereras för testikelcancer att frysa ner sina spermier.
– Pågående forskning visar att en enda tilläggsbehandling inte påverkar fertiliteten i någon avsevärd grad. Men testikelcancerpatienter som grupp har en nedsatt fertilitet, vilket hänger ihop med sjukdomen. Därför är det viktigt att de får frysa in spermier för framtida bruk, säger Gabriella Cohn Cedermark.

Framtid
För framtiden hoppas hon att forskningen leder fram till bättre och nya former av sjukdomsmarkörer som kan visa vilka patienter som riskerar återfall och vilka patienter som även vid små förstoringar av lymfkörtlarna faktiskt har, eller inte har, spridning av sin testikelcancer.
– Bättre markörer skulle ge säkrare beslutsunderlag och kortare tider av ovisshet för patienterna. Inom tio år hoppas jag också på att vi skiftat till mildare behandlingar med mindre risk för biverkningar och att vi har nya mediciner som minskar återfallen och ökar överlevnaden för de allvarligast sjuka patienterna.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)