Självhjälpsprogram för unga canceröverlevares frågor om sex och fertilitet

Publicerad 18 maj 2017
Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank

Lena Wettergren, docent vid Karolinska institutet.
Lena Wettergren, docent vid Karolinska institutet.
– Att få cancer i unga år kan påverka viktiga mål i livet, som att hitta en partner eller bilda familj. Därför är det extra viktigt att få hjälp med de sexuella problem och oro över fertiliteten som sjukdomen kan medföra, säger Lena Wettergren, docent vid Karolinska Institutet.

En cancersjukdom och cancerbehandlingen kan påverka sexliv och fertilitet, organ kan till exempel tas bort eller förändras. En del behandlingar, såsom cytostatika, leder till förändringar av könshormonerna som också påverkar sexliv och fertilitet. Alla får inte problem och vilka som får det är beroende både på typ av cancer och vilken behandling som ges.
Lena Wettergren är utbildad sjuksköterska och har sedan hon inledde sin forskarkarriär fokuserat på frågor som rör unga personers hälsa efter genomgången cancersjukdom.
– Att många unga undviker ämnet för att de känner sig obekväma att tala om saken gör det extremt utmanande för vården att hantera dessa frågor. Vår forskning kommer inte att förändra fertiliteten, men om en person som haft cancer inte får information om att den fertila förmågan är nedsatt förrän då det är dags att skaffa barn, kan möjligheterna ha försämrats.

Webbaserat
För att ändra på saken har Lena Wettergren tillsammans med kollegan Claudia Lampic och deras forskarteam utvecklat ett webbaserat självhjälpsprogram för tonåringar och unga vuxna som har behandlats för cancer. Programmet, som utformats tillsammans med personer som själva har haft cancer i ung ålder, innehåller information om hur sjukdomen och behandlingen kan påverka sexualitet och fertilitet, filmer där patienter berättar om sina egna problem, övningar för att minska oro/problem samt ett diskussionsforum.
I den första delen av projektet ska 1 000 personer mellan 16 och 40 år, som ett år tidigare diagnostiserats med cancer, besvara frågor kring sexuell funktion och fertilitetsoro. I projektets andra del prövas om det internetbaserade verktyget kan användas för att minska sexuella problem och rädsla för att inte kunna få biologiska barn.
– Ett övergripande mål är att alla patienter som insjuknar ska få god vård och bli omhändertagna på ett bra sätt, även efter genomgången sjukdom.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)