Människan som redskap kan också göra skillnad

Publicerad 18 maj 2017
Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank

Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet och överläkare vid Stockholms Sjukhem.
Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet och överläkare vid Stockholms Sjukhem.
– Självklart är det viktigt med läkemedel vid svår cancersmärta, men glöm inte bort att människan som redskap också kan göra skillnad. Det säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet och överläkare vid Stockholms Sjukhem.

Peter Strang har arbetat med svårt cancersjuka patienter sedan början av 1980-talet. Under de gångna åren har det hänt en hel del inom behandlingsområdet.
– I början, och faktiskt så sent som för bara tio år sedan, hade vi ganska få verktyg att ta till mot avancerad cancer. Men terapiutvecklingen har gjort stora framsteg och idag går det att leva länge, även med spridd sjukdom, och ha ett förhållandevis normalt liv under tiden.
Även symtombehandlingen har gått framåt, idag kan vanliga bieffekter som smärta, illamående och andfåddhet till stor del behandlas bort.
– Just när det gäller smärta har vi fått mycket ny kunskap som gör skillnad, framför allt vid de allra svåraste fallen.

Samband
Att vara läkare och vårda människor som lever med en dödlig sjukdom handlar även om att samtala om de svåra, existentiella frågorna som livets mening, ensamhet och död. Även själen behöver vårdas.
– Detta är något min grupp forskat på sedan 1998. Vid starten arbetade vi delvis i motvind. Det fanns en allmän bild om att det vid spridd cancer enbart handlade om kroppen. Förståelse för själens betydelse för hur kroppen mår var mycket liten. Här har det vänt, de som jobbar inom cancervården har idag en god medvetenhet om sambandet mellan kropp och själ, säger Peter Strang.
Numera finns forskningsstöd för att även så kallade mjuka faktorer har stor betydelse för hur kroppen mår. I studier av hjärnans funktion har forskare till exempel sett att ofrivillig ensamhet aktiverar hjärnans smärtcentrum.
– Ett viktigt fynd, eftersom man tidigare sa att ”visst, ensamhet är tråkigt, men det är inte vårdens uppgift att agera sällskap”. Nu när vi vet att ensamhet bidrar till starkare smärta måste vården i allmänhet, och cancervården i synnerhet, ta hänsyn även till denna faktor. Självklart är det viktigt med läkemedel vid svår cancersmärta, men vi måste vara medvetna om att även människan som redskap kan göra skillnad, fastslår Peter Strang.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)