Krävs brett anslag för att besegra cancer

Publicerad 18 maj 2017
Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank

Petter Höglund, läkare vid Blodcentralen i Huddinge och professor vid Karolinska Institutet.
Petter Höglund, läkare vid Blodcentralen i Huddinge och professor vid Karolinska Institutet.
– Vi hoppas att vår forskning ska leda till att fler cancerpatienter kan få fungerande transfusioner som gör att de snabbare kan komma i fråga för transplantation eller annan livsviktig behandling, säger Petter Höglund, läkare vid Blodcentralen i Huddinge och professor vid Karolinska Institutet.

En vanlig effekt av cellgiftsbehandling är att benmärgsproduktionen i kroppen inte fungerar. Många patienter får så låga halter trombocyter att det uppstår spontana blödningar.
– Om patienten har för få trombocyter kan risken för blödningar omöjliggöra rutiningrepp som att sätta kärlkatetrar, vilket kan fördröja och försvåra botande behandlingar. Därför är transfusioner i sig livräddande och väldigt viktiga för den här patientgruppen, förklarar Petter Höglund.
Ett känt problem i sammanhanget är att patienter som mottagit många transfusioner löper risk att utveckla resistens genom att bilda antikroppar mot ämnen som finns på andra människors trombocyter, så kallade HLA-antigener.
– Om patienten bildar HLA-antikroppar stöts trombocyterna bort. En viktig uppgift för Blodcentralen är att identifiera och hitta HLA-matchade givare eftersom deras trombocyter liknar mottagarens och ofta fungerar bättre hos patienter som utvecklat resistens.
Dessvärre är det inte alltid så lätt. Många patienter saknar passande givare och de tar ibland tid att kalla in dem. Det finns därför ett stort behov av nya sätt att angripa trombocytrefraktäritet, som är den medicinska termen för den här typen av resistens.

Strippat HLA
Petter Höglunds forskningsprojekt bygger på en idé om att ta bort HLA-antigenerna från ytan på de blodplättar som ska ges till patienten.
– Om det inte finns några HLA-antigener på de trombocyter som ges har antikropparna inget att haka fast i. Vi vet idag att strukturen på trombocyternas HLA-antigener är pH-beroende. Genom att bada trombocyterna i en vätska med lågt pH-värde faller HLA:t isär och då kan antikropparna inte längre binda till det.
Forskningen är fortfarande på laboratorienivå och där fungerar metoden utmärkt. Badade trombocyter tappar cirka 80 procent av sitt HLA, utan att mista sin läkande kraft.
– Det ser lovande ut, och vi är nu i färd med att validera en produkt för kliniskt bruk och räknar med att komma igång med kliniska försök under årets lopp.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)