Presentation

Framgång föder framgång hos Ipsen

Publicerad 18 maj 2017

Peter Myrenfors, medicinsk direktör vid Ipsens nordisk-baltiska huvudkontor. Foto: Gonzalo Irigoyen
Peter Myrenfors, medicinsk direktör vid Ipsens nordisk-baltiska huvudkontor. Foto: Gonzalo Irigoyen
Ipsen är aktivt inom flera viktiga terapiområden såsom uro-onkologi, neurologi och endokrinologi. Bolaget har även en avdelning för primärvård. Nu fokuserar Ipsen på det onkologiska segmentet både vad gäller behandlingar och utveckling av nya läkemedel.

Peter Myrenfors är medicinsk direktör vid Ipsens nordisk-baltiska huvudkontor i Kista utanför Stockholm. Han är själv specialist i anestesi och intensivvård, men sökte sig till läkemedelsbranschen för många år sedan.
– Ipsen är en ganska liten aktör inom läkemedelsindustrin och har därmed fördelen att ha en flexiblare organisation med kortare beslutsvägar. Det betyder att vi kan knyta an till våra kunder på ett personligare sätt samtidigt som vi snabbt ger adekvat respons och support.

Nya, starka produkter
Det är ingen hemlighet att Ipsen är ett mycket framgångsrikt företag och framgång föder framgång. Relativt nyligen satte företaget strålkastaren på den amerikanska marknaden och tar nu steget mot att bli ett globalt biotechbolag inom onkologi.
– Vi avser att addera nya indikationer inom onkologin varje år, med fokus på våra huvudområden prostatacancer, neuroendokrina tumörer och njurcancer. Målet är att bli ett ledande företag inom behandling och utveckling i dessa segment. Förutom att vi vidareutvecklar redan etablerade preparat kompletterar vi också portföljen med nya starka produkter.

Har en viktig uppgift
Ipsens senaste tillskott är preparatet Cabometyx®, vars verksamma substans är Cabozantinib:
– Cabometyx är indicerat för behandling mot andra linjens meta­staserande njurcancer. Dessutom pågår förnärvarande flera studier där Cabozantinibs effekt undersöks för flera andra onkologi­ska indikationer. Vi har en viktig uppgift, även från ett medicinskt perspektiv, att tillhandahålla behandlande läkare med fler verktyg som i slutänden kommer patienten till gagn.

Ipsen
Det franska läkemedelsbolaget Ipsen är verksamt inom onkologi, primärvård, neurologi och endokrinologi. Företaget arbetar globalt och har närmare 5 000 medarbetare i mer än 30 länder. Visionen är att förbättra livet för patienterna och att bli ledande inom de olika segmenten. Ambitionen är att 2020 vara ett av de tio främsta läkemedelsbolagen vad gäller tillväxt och vinst.
www.ipsen.com

www.ipsen.com

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)