Presentation

Först i Norden med ny läkemedels­behandling vid spridd prostatacancer

Publicerad 18 maj 2017

På bilden ses metastaser (inringat med rött). Efter behandling är de borta. Denna behandling är väldigt effektiv på att förstöra prostatacancerceller, oavsett vart de har spritt sig.
På bilden ses metastaser (inringat med rött). Efter behandling är de borta. Denna behandling är väldigt effektiv på att förstöra prostatacancerceller, oavsett vart de har spritt sig.
Docrates Cancersjukhus har som första sjukhus i Norden tagit i bruk en ny behandlingsform vid spridd prostatacancer. Behandlingen utnyttjar målinriktade radioaktiva läkemedel.

Timo Joensuu, docent i klinisk onkologi på Docrates Cancersjukhus.
Timo Joensuu, docent i klinisk onkologi på Docrates Cancersjukhus.
Lu-177-PSMA söker sig till prostatacancercellerna oavsett var de finns, vilket gör det möjligt att precisionsstrålbehandla cancercellerna även om cancern har spritt sig till flera organ eller områden. Globalt har cirka 800 patienter hittills behandlats.
– Det här ger oss ytterligare en behandlingsform som enligt vår erfarenhet verkar lämpa sig för exempelvis äldre prostatacancerpatienter med spridd sjukdom, då metastaser finns även utanför skelettet, när cytostatikabehandling eller hormonbehandling avslutats på grund av biverkningar eller bristfällig effekt, säger Timo Joensuu, docent i klinisk onkologi.
Prostatacancerpatienter med spridd sjukdom behandlas ofta med hormonella läkemedel och cytostatikabehandling. Läkemedelsbehandlingen kan ha en långvarig effekt, men i regel upphör behandlingarnas effekt förr eller senare. I sådana situationer har behandling med radioaktiva läkemedel som söker sig till skelettet visat sig vara effektiv och säker.
– Vår initiala erfarenhet är att behandling med Lu-177-PSMA har få bieffekter och genererar goda behandlingsresultat. Radioisotopbehandlingar kan generellt även kombineras med andra behandlingsformer. Lu-177-PSMA kan i framtiden visa sig vara ett värdefullt tillägg vid behandling av prostatacancer, säger Timo Joensuu.

Docrates Cancersjukhus
Docrates Cancersjukhus i Helsingfors erbjuder dig cancervård utan väntetider. Som ny patient får du en läkartid inom två dagar. På Docrates arbetar vi med de modernaste behandlingsmetoderna och har den senaste utrustningen för cancervård. Vi diagnostiserar och behandlar alla former av cancer och erbjuder även uppföljning efter avslutad vård.

Docrates Cancersjukhus
Tel: +358 50 500 1800
www.docrates.se

www.docrates.se

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)